Euclides jaargang 96

Cover Euclides jaargang 96 nummer 7
Kort vooraf || Tom Goris
  Een probleem verwOord – Olympische Ringen || Rob van Oord
  Werkblad Olympische Ringen
  Myriad (Tulips). Anne Ridler, 2018.
Sankey-diagrammen in de wiskundeles || Pauline Vos, Eric Oziegbe Omobude
  Lesmateriaal over Sankey-diagrammen
Kogels smelten bij vakdidactiek wiskunde || Gerrit Roorda, Nelleke den Braber
In memoriam Jan Maassen || Bestuur NVvW
Math between us || Jana Dean
Diagnostische vragen in de wiskundeles || Jörgen van Remoortere
Docent-onderzoeker: hoe lespraktijk en onderzoek elkaar versterken. Interview met Marianne van Dijke || Liesbeth Coffeng
  Samenvatting thesis ‘Introducing Statistical Inference: Design and Evaluation of a Learning Trajectory’
‘Blijf wiskunde geven, want het is de kortste weg naar perfectie’. Interview met Jan
Beuving || Hugo Duivesteijn
  www.janbeuving.nl
Wis en waarachtig
Het FIzier gericht op… hypothesetoetsen met automatische feedback || Sietske Tacoma
Formules schetsen om symbol sense te bevorderen || Peter Kop
  Noten bij Formules schetsen om symbol sense te bevorderen
Mathe-magische kunst 2021 || Koen Stulens
Boekbespreking. Grensverleggende getallen || Ger Limpens
De bissectricestelling en wat er zo bij komt kijken || Dick Klingens
  Appendix bij De bissectricestelling en wat er zo bij komt kijken
Friemelmolen || Pieter Slooten
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering / studiedag 2021
Wereldwiskunde fonds in Burkino Faso || Hervé Millet
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina

Cover Euclides jaargang 96 nummer 6Kennismaken met wiskunde aan de hand van het pentagram. Een eerste les aan de brugklas || Andrea Lubberdink
  Presentatie – Wiskunde en wat is er zo bijzonder aan
  Presentatie – Opdracht gulden snede
  Werkbladen 1
  Werkbladen 2
Vestingbouw als context voor sinus-, cosinus- en tangensregel || Henk Hietbrink
De gulden snede en een regelmatige vijfhoek || Rob van Oord
  Intermezzo
Uitdagende problemen. Om- en ingeschreven bollen || Jacques Jansen
  Enkele bewijzen
Meer of minder minnen || Sjef van Dongen
Delen met helen || Martin Kindt
Boekbespreking. Zebra 58: besmettelijke ziekten || Ernst Lambeck
  Figuren 1 en 2
Afronden: gewoon, intelligent en meer || Simon Biesheuvel
Wis en waarachtig
Het FIzier gericht op… Ruimtelijk inzicht met virtual reality in het bouwonderwijs || Sylvia van Borkulo en Paul Drijvers
  Figuur 2
De logaritme, gesneden koek met het logarit-mes || Etienne Tjon Sjoe Sjoe
De Thiende || Bertus van Etten
Coronacrisis in Kenia. Wereldwiskunde fonds || Monica Woldinga
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina

Cover Euclides jaargang 96 nummer 5‘Het is goed als het goed is en voldoende onderbouwd’. Het beoordelen van examens vmbo wiskunde || Ingeborg Riedijk en Madeleine Vliegenthart
Hoe geef je les over…? || Samenwerkende Lerarenopleidingen Wiskunde
Vergelijkingen: herkenbaar met taal = cruciaal || Johan Leurgans
  Opgaven om de problemen die leerlingen hebben met vergelijkingen op te lossen
Wis en waarachtig
Een recursieve formule en konijnen met uitgestelde kinderwens || Simon Biesheuvel
Wiskundige denkactiviteiten in de examens || Irene van Stiphout en Ruud Stolwijk
Toetsen zonder toezicht || Jack Schilder
‘We dromen en doen ons best onze dromen te realiseren’ || Desiree van den Bogaart en Linda Schouten
Het FIzier gericht op… Reken-wiskundemethodes voor het basisonderwijs || Marc van Zanten
Uitdagende problemen. Tangram en de cosinusregel || Jacques Jansen
Witje: beslissen door stemmen
Mr-veelhoeken || Jens de Groot en Herman Bloem
Speltheorie: van strategisch beslissen tot ‘eerlijke’ oplossingen. Verslag van de vakantiecursus 2020 || Erik-Jan van Gelderen
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina

Cover Euclides jaargang 96 nummer 4Kort Vooraf || Tom Goris
  Excel bestand Top 2000
  Martin Kindt Special
Waar is de wiskundedidactiek in volgens Barton? || Theo van den Bogaart
Simon Stevin (1548-1620) || Ad Meskens
Andere tijden meetkunde || Martin Kindt
Bingo! || Desiree van den Bogaart
Wis en waarachtig
WiTje: lappendekens
Bergstations verbinden in Egmond aan Zee || Tjeerd Morsch
Don’t ditch Holditch! || Fred Muijrers
Waardevolle producten II || Gerard Koolstra
Global Math Project || Erik van Haaren
Homogene functies, poollijn en poolverwantschap || Kees Jonkers
Goede resultaten met Keybooks in Zuid-Afrika || Heleen van der Ree
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Vastgeroest || Ab van der Roest
Verenigingsnieuws – Jaarrede 2020
Servicepagina

Wat bedoelen ze toch met … statistical literacy? || Irene van Stiphout
De echte eindstand || Roel Lambers en Frits Spieksma
  Excel-bestand met rekenvoorbeelden en matrix A
Vouwen – en beschouwen – in de wiskundeles || Jacoliene van Wijk
   Literatuurlijst Vouwen in Euclides
Uitdagende problemen. ‘Wat heb je nu aan breuken?’ || Jacques Jansen
Wis en waarachtig
Het FIzier gericht op… Computationeel denken in de wiskundeles || Sylvia van Borkulo en Paul Drijvers
Pythagorische rijtjes || Martin Kindt
Rijtjes met witte en zwarte (bingo)ballen V || Rob Bosch
Boekbespreking. Straf in statistiek || Henk Hietbrink
Onderbouwwiskundedag 2020. Hitte in de stad || Dédé de Haan
Over een eigenschap van een ellips || Dick Klingens
  Appendix – Over een eigenschap van een ellips
Waardevolle producten I || Gerard Koolstra
Math between us. So as not to outrun trust || Jana Dean
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina

Vastgelopen? Je kunt de boom in! || Theo van den Bogaart en Rogier Bos
  Flow chart voor leerlingen bij gebruik heuristiekbomen
  Problemen rond de Stelling van Pythagoras met ondersteunende heuristiekbomen
Computationeel denken bij vwo wiskunde A. Een werkmiddag over het K-means-algoritme || Jelle Neeft en Mark Timmer
  Lesmateriaal werkmiddag K-means-algoritme
Wortels van de wiskunde. 17: Lockdown wiskunde || Desiree van den Bogaart en Viktor Blåsjö
Going loco! || Desiree van den Bogaart
Dualiteit in meetkunde || Martin Kindt
Meetkunde in vwo 6 || Sjef van Dongen
Boekbespreking. Kansproblemen empirisch in actie || Alex van den Brandhof
‘De vloek van kennis’ || René Kneyber
Uitdagende problemen. Worstelen met een integraal || Jacques Jansen
Hoe dik mogen staarten zijn? || Luc Van den Broeck
Wereldwiskunde Fonds. Visualiseren van rekenen en wiskunde in Indonesië || Ed van den Berg en Helti Lygia Mampouw
Vastgeroest || Ab van der Roest
Wis en waarachtig
WiTje: hoe lang moet een veter zijn?
Verenigingsnieuws. Notulen van de NVvW-jaarvergadering 2019
  Jaarverslag NVvW 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020
  Jaarverslag Euclides jaargang 95 (2019-2020)
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina

Onderzoek naar wiskundeonderwijs op afstand | Michiel Doorman, Paul Drijvers, Heleen van der Ree
  Handreiking Online wiskundeonderwijs, NVvW
‘En toen moest ik ineens afstandsonderwijs gaan geven’ || Henk Reuling
Interactieve lessen op afstand || Liesbeth Coffeng
  Om een les in Nearpod te zien, ga je naar nearpod.com, logt in als student en voert de code BCNXP en je voornaam in.
Egmo 2020: niet fysiek, wel uniek || Sietske Tacoma, Quintijn Puite, Mireia Martínez i Sellarès en Ana Mekerishvili
‘Flipping the classroom’ op het vmbo || Ruud Jongeling
  Overzicht filmpjes Moderne Wiskunde deel 3B
Van klaslokaal naar kantoorbaan aan huis || Bart Habraken
Wat leert deze tijd ons over formatief handelen? || Maarten Müller
De coronakronieken || Femke van den Berg-Douma
‘Een veelzeggende naam’ || Jacoliene van Wijk
Lesgeven in coronatijd || Gerrie Stuurman
Les krijgen in coronatijd || Marjan Botke
Wis en waarachtig
Vastgeroest || Ab van der Roest
WiTje: Eerlijke competitie
NVvW in coronatijd
NvVW-meetups || Heleen van der Ree
Puzzel || Esther Bod
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering / studiedag 2020
Servicepagina