Euclides jaargang 95


Digitaal leren in de wiskundeles || Ellen van Kesteren
  Noten bij dit artikel
Prototypes rond statistiek en datasets || Ivo Claus, Ger Limpens en Irene van Stiphout
Haakjes, hokjes, hekjes || Martin Kindt
Aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs || PWN-commissie Onderwijs
Dagen met sterren. NWD 26 || Rob van Oord
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Twee gelijkvormige driehoeken || Herman Bloem, Igor Hoveijn en Floor van Lamoen
Boekbespreking. Eenzaamheid, trauma’s, rouw en liefde: roman over een wiskundedocent || Alex van den Brandhof
Het fizier gericht op… Het drijfvermogen van de ijsberg || Mieke Abels
\(0,999\ldots = 1!\) || Klaas Pieter Hart
Boekbespreking. Symmetrie in telproblemen en puzzels || Jacques Jansen
Wereldwiskunde fonds. Boeken voor vocational open school, tanzania || Leo Bakker
Boekbespreking. Het grenzeloze brein || Marloes van Hoeve
Wis en waarachtig
WiTje: Eenvouwdig
Vastgeroest || Ab van der Roest
Verenigingsnieuws || Jaarvergadering/studiedag 2020
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina

Wat bedoelen ze toch met … proces-object? || Irene van Stiphout
De betrouwbaarheidstruc || Simon van der Salm
Wis en waarachtig
Het wiskundig denken van de wiskundige || Corwin van Schendel
Math between us. Sometimes my math is bigger than paper || Jana Dean
  Soms is mijn wiskunde groter dan een bladzijde van mijn schrift
Boekbespreking. Denkraam || Harm Bakker
Hoogtelijnen in een driehoek || Jan Otto Kranenborg
Het FIzier gericht op… Nieuwe wiskundecursus voor het technisch hbo || Nathalie van der Wal en Arthur Bakker
Wiskunde cool dankzij smartpool || Rolf Slotboom
Wortels van de wiskunde || Desiree van den Bogaart
Twee krommen genaamd ‘folium’ || Martin Kindt
WIT’je: de getallen op het dartbord || Ruud Stolwijk
Vijf vragen aan … || Dédé de Haan
De stelling van Stewart || Dick Klingens
  Appendix met verdieping en een extra opgave
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Puite
Studiedag 2020 over netwerken
Servicepagina

Het FIzier gericht op… Embodied cognition in wiskundeonderwijs || Rosa Alberto en Rogier Bos
In de ban van een ring || Fred Muijrers
Praktijkonderzoek. Parel van de HAN-master leraar wiskunde || Irene van Stiphout
Rijtjes met witte en zwarte ballen IV || Rob Bosch
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Uitdagende problemen. Wentelen maar || Jacques Jansen
Wis en waarachtig
Boekbespreking. Wortel 2 het verhaal van een wonderlijk getal || Henk Reuling
De snelste route || Gerard Koolstra
Mindset en lesmateriaal || Marloes van Hoeve en Greg Alpár
  Opdrachtenblad voor wiskunde B bij het artikel Wie is de Mol van Maico Burger in Euclides jaargang 93 nummer 2, pp. 4-5.
  My Favourite No door Leah Alcala is een andere manier om de les te beginnen.
PWN vakantiecursus 2019 || Laurens Quinten
Quality Class || Fabian Thérou, Wim Steenbakker, Frank van Dijck en Lambrecht Spijkerboer
Vastgeroest || Ab van der Roest
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Jaarrede 2019 || Ebrina Smallegange
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doijer
Servicepagina

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cover Euclides jaargang 95 nummer 3Samen met Huygens de kansberekening ontdekken || Andrea Lubberdink
Warme worm op de wiskunde B-dag || Rogier Bos
Wat is rechtsscheef? En is het gemiddelde dan groter dan de mediaan? || Simon Biesheuvel
Munten draaien || Matthijs van der Poel
  Langere versie van dit artikel
Boekbespreking. Cardano of het handboek van de kwantumastroloog || Ger Limpens
‘Mevrouw, kun je met hobby’s rekenen?’ || Marijke Hassefras-Zuidbroek
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Machtige meetkunde II || Martin Kindt
Het FIzier gericht op… De rol van taal in wiskunde in het vmbo en mbo || Dédé de Haan, Mieke Abels, Monica Wijers en Vincent Jonker
Vijf vragen aan … || Marjan Botke
Wereldwiskunde boeken || Jos Remijn
Wis en waarachtig
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Puite
Servicepagina

Cover Euclides jaargang 95 nummer 3Craig Barton aan het woord || René Kneyber
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Machtige meetkunde || Martin Kindt
Buigpunten, wat vind ik ervan? Of erover? || Simon Biesheuvel
0,999 = 1? || Jos Groot
De Hoekstreep || Jan Beuving
Boekbespreking. De meetkunst van Albrecht Dürer || Michel Roelens
Curriculum.nu. Een antwoord? || Maarten Müller
(Het gevolg) van krassen met formules || Dick Klingens
Uitdagende problemen. Door dynamisch denken … || Jacques Jansen
  GeoGebra bestand bij figuur 5
  GeoGebra bestand bij figuur 7
  GeoGebra bestand bij figuur 8
  GeoGebra bestand bij figuur 9
Algebra met DWO || Bart Zevenhek
Wis en waarachtig
Wereldwiskunde Fonds. Lesmateriaal in Kenia || Betty Straatman
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina

Cover Euclides jaargang 95 nummer 2Drogredenen in een kinematische analyse || Roland Siemons en Christiaan Boudri
  Langere versie van dit artikel
Het Euclides-archief ontsloten en beschikbaar || Harm Jan Smid
Examens nakijken || Henry van Bergen
  Bijlage: tabel gemiddelde correctietijd per vak
50 jaar C¿to, een halve eeuw wiskunde-examens? Deel 7 Rekenen-wiskunde in de centrale eindtoets || Hendrik Straat en Iris Verbruggen
Wortels van de wiskunde. 15: meten || Jeanine Daems
De hoekstreep || Jan Beuving
Onderzoekend wiskunde leren || Rogier Bos
  Lesplannen en ondersteunend materiaal
  Mathematics Education – Relevant, Interesting and Applicable
Boekbespreking. De tropische algebra achter het spoor || Alex van den Brandhoff
Harmonisch totaal en aanverwanten II || Gerard Koolstra
  Langere versie van dit artikel
#Youtoo, ga ervoor! || Fred Muijrers
Olympiadepuzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Puite
Vijf vragen aan… || Sietske Tacoma
Wis en waarachtig
Onmetelijke gangen naar de workshops van verlangen… NWD 25 || Rob van Oord
  Langere versie van dit artikel
  25e Nationale Wiskunde Dagen, Rob van Oord, in NAW 5/20 nr. 2 juni 2019 pp. 89-93
Verenigingsnieuws. Notulen van de NVvW-jaarvergadering 2018
  Jaarverslag NVvW
  Jaarverslag Euclides
Servicepagina

Cover Euclides jaargang 95 nummer 1Examen vmbo-gt || Hugo Duivesteijn
Vmbo 2018 digitale examens || Ruud Jongeling
De Hoekstreep || Jan Beuving
Examen havo wiskunde A || Henk Hietbrink
Examen wiskunde havo B || Gerrie Stuurman
Kleintje kansrekening || Simon Biesheuvel
Het sprinttreintje || Laurens Quinten
Examen vwo wiskunde A || Rob van Oord
Examen vwo wiskunde B || Marcel Daems
Een ondersteunend correctievoorschrift. Hoe ziet dat eruit? || Maarten Müller
Examen vwo wiskunde C || Marjan Botke
Schoolexamen wiskunde D. Ga de uitdaging aan! || Ruud Stolwijk
Wis en waarachtig
Het FIzier gericht op … Werfkracht: actie tegen het lerarentekort || Joke Daemem
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Boekbespreking. Ype en Ionica: de verrassende verjaardagen || Ernst Lambeck
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering / studiedag 2019
Servicepagina