Euclides jaargang 94

Cover Euclides 94-7 width=
De twee-vliegen-in-één-klap-kromme || Martin Kindt
De hoekstreep || Jan Beuving
Top 3 boeken en films over wiskunde
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Boekbespreking Toeval is altijd logisch || Henk Reuling
Boekbespreking Volgens Barton || Dédé de Haan en Maarten Müller
Twaalf bekertjes kleuren || Simon Biesheuvel en Harm Bakker
50 jaar C¿to, een halve eeuw wiskunde-examens? Deel 6 Cito over de grens || Sjoerd Crans
Alympiade 2018: bewust vaccineren in Haarlem || Ruud Stolwijk
Meer met minder || Gerard Koolstra
Wis en waarachtig
I see what you mean. Crossing language barriers in Dutch math classrooms || Jana Dean
Het FIzier gericht op … Onderzoekend wiskunde leren in Nederland en China || Luhuan Huang, Michiel Doorman en Wouter van Joolingen
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Puite (uitwerking puzzel 94-5)
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering / studiedag 2019
Servicepagina

Bijlagen bij Twaalf bekertjes Kleuren

Pictogram

Euclides 94-7 Twaalf bekertjes kleuren 539.28 KB 755 downloads

Bijlagen bij het artikel Twaalf bekertjes Kleuren van Simon Biesheuvel en Harm Bakker...

Links bij Top 3 boeken en films over wiskunde

Alexander Rinnooy Kan

1. Biografische informatie over G.H. Hardy
2. Google talk door N.N. Taleb
2. Kort filmpje over het boek Fooled by Randomness
3. Christmas lectures van Ian Stewart

Desiree van den Bogaart

2. TED talk door Marcus du Sautoy

Vincent Icke

3. Lezing over Bollobas
3. Lezing van Bollobas over Ramanujan

Gerardo Soto y Koelemeijer

1. De dingen die je niet begrijpt de magie van wetenschap
2. Logicomix
3. Numberphile video over Kantor

Jacques Jansen

1. Giordano over het succes van De eenzaamheid van de priemgetallen
3. Video over Ramanujan

Jan van de Craats

2. Video over John Conway
3. Numberphile.com
College over de Riemann-hypothese van Edward Frenkel
Video waarin Frenkel de vraag beantwoordt: Waarom haten mensen wiskunde?

Lonneke Boels

2. Overzicht van de afleveringen van Eureka
3. Verschillende video’s van Hannah Fry

Gerard Koolstra

2. Lezing van Didau over Closing the advantage gap
3. Roger Penrose: Is mathematics invented or discovered?
3. Roger Penrose on Mathematical Physics

Theo van den Bogaart

1. Sizing up the universe – deel 1
1. Sizing up the universe – deel 2
1. Sizing up the universe – deel 3
1. Sizing up the universe – deel 4

Cover Euclides 94-6 width=
Omgaan met verschillen in de klas || Amy Mol, Michiel Doorman, Vincent Jonker en Monica Wijers
De hoekstreep || Jan Beuving
Rijtjes met witte en zwarte ballen III || Rob Bosch
Vijf vragen aan … || Joop van Dormolen
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
De tangensregel || Jan Otto Kranenborg
Wortels van de wiskunde 14: een verhaal van π || Desiree van den Boogaart
Metalen gemiddelden || Luuk Koens
Boekbespreking Priemwoestijnen || Gerardo Soto y Koelemeijer
50 jaar C¿to, een halve eeuw wiskunde-examens? Deel 5 || Ivo Claus en Irene van Stiphout
Uitdagende problemen || Jacques Jansen
Wis en waarachtig
Twee meetkundige miniaturen || Dick Klingens
  Appendix: MeetMini
Overpeinzingen van een bijlesdocent || Tanja Stroosma
Wiskunde voor straatkinderen in Malawi || Evert van de Vrie
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer (uitwerking puzzel 94-4)
Servicepagina

Cover Euclides 94-5 width=
Toeval en gokken || Piet van Blokland
  Theorie en Opdrachten Toeval en Gokken
Vijf vragen aan … || Bert Boon
  Boon, Bert, De Stelling van Morley, een zoektocht (2001) in Nieuwe Wiskrant 21-1 september 2001 pp. 9-12
Rijtjes met witte en zwarte ballen II ||Rob Bosch
De Hoekstreep || Jan Beuving
Wortels van de wiskunde. 13 Logaritmen || Jeanine Daems
Het FIzier gericht op … Een digitale remix van data en kans || Marianne van Dijke
  Flyer docenten gezocht
Natuurlijke getallen, die zijn pas echt! || Martin Kindt
In memoriam Gert Treurniet
NLT en wiskunde || Harrie Jorna
  Antwoorden op de opgaven
Oneindig veel oplossingen || Simon Biesheuvel
Harmonisch totaal en aanverwanten || Gerard Koolstra
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Met en/of zonder coördinaten || Dick Klingens
  Appendix bij dit artikel
Vierdegraads vergelijkingen oplossen met parabolen || Jeroen Spandaw
Puzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Puite
  Uitwerking 94-3 Olympiadepuzzel Rode en groene hoeden
Soms gaat het om meer dan alleen wiskundematerialen || Mirjam Abbes
Jaarrede 2018 || Ebrina Smallegange
Servicepagina

Cover Euclides 94-4 width=
Wiskundige denkactiviteiten bij optimaliseren || Peter Kop, Rob van Oord, Erik van Barneveld en Marcel Voorhoeve
  NVvW werkgroep havo/vwo
  Wiskundige denkactiviteiten in praktijk @ leraar24.nl
Het FIzier gericht op … – wat elke wiskundedocent zou moeten weten over histogrammen || Lonneke Boels
  Antwoorden Quiz (per abuis staan op pagina 13 twee verschillende linkjes naar dit bestand)
Wiskunde digitaal – formatief toetsen || Lonneke Boels
  Lessenserie Properties of Exponents
Mindsets en wiskunde || Marloes van Hoeve
  Idee voor lessenserie met aandacht voor mindset
  Lezing Carol Dweck over mindsets
  Ted talk van Jo Boaler : How you can be good at math, and other surprising facts about learning
Onconventioneel Differentiëren || Rogier Bos
Wortels van de wiskunde – 12: Op weg naar \( \sqrt{-1} \) als getal || Peter Lanser
Rondom wortel vijf || Martin Kindt
50 jaar C¿TO, een halve eeuw wiskunde-examens? || Ruud Stolwijk
De Erdös-Mordell ongelijkheid en de driehoeksformule van Euler || Jacques Jansen
Raad eens hoe we dat tellen moeten // Puzzel 94-4 en uitwerking 94-2 || Lieke de Rooij en Wobien Doyer

Cover Euclides 94-3 width=
Herinneringen aan Koos Verhoeff || Tom Verhoeff
  Noten 8 – 10
  
Dissertatie
  
A nummer
  
Bridges 2008, Bridges 2009, Bridges 2010, Bridges 2011, Bridges 2012, Bridges 2013, Bridges 2014, Bridges 2015, Bridges 2016, Bridges 2017
  Stichting Wiskunst Koos Verhoeff
  Interview met Tom Verhoeff over het werk van zijn vader.
Vijf vragen aan… Martin Kindt
  Bespreking van het boek van Apostolos Doxiadis.
  Bewijs van de negenpuntsstelling van Feuerbach.
  Over het schilderij Guernica.
Kleintje didactiek – Statistiek kan levens redden || Lonneke Boels
  Over de betekenis van Florence Nightingale.
  Over Abraham Wald.
Wereldwiskunde Fonds, effectief aan het werk || Evert van de Vrie
Rijtjes met witte en zwarte ballen I || Rob Bosch
Joris van der Meulen Computational Thinking in vwo 5 – een werkmiddag over ‘branch and bound’ || Mark Timmer
  Opdracht werkmiddag Computational Thinking.
Euclides-puzzel in de klas || Ruud Stolwijk
Creatief met ruimte || Serge van Meer
  Ted talk van E. Deci over motivatie
Een koninklijk bordspel in Transsylvanië || Nils van de Berg
Rekenen als een een robot, wie wil dat nou? || Martin Kindt
Gebruik en misbruik van boxplots || Simon Biesheuvel, Gerard Koolstra
Met 130 leerlingen op excursie || Simon Biesheuvel
50 jaar C¿TO, een halve eeuw wiskunde-examens || Irene van Stiphout, Paul van der Molen Melanie Steentjes
Boekbesprekingen
  Jaap Grasmeijer, Wiskunde de basis – deel 1 || Christiaan Boudri
  Henk Tijms, Kansrekening van alledag, een wereld vol verassingen || Jeanine Daems
Vastgeroest – Kerst in de wiskundeles || Ab van der Roest
Olympiadepuzzel / Rode en groene hoeden || Birgit van Dalen, Quintijn Puite

Wortels van de wiskunde || Desiree van den Bogaart
  De juiste maat
  Gegevens onderzoek Freudenthal (Excel)
  Gegevens lichaamsmaten (Excel)
De stelling van Napoleon || Martin Kindt
Over Mondriaan || Jan Aarts
Prijselasticiteit – Een economisch begrip wiskundig bekeken || Ab van der Roest en Wilco van Veldhuizen
Past precies II || Maarten van Hoven, Marten Klok en Gerardo Soto y Koelemeijer
Wis en waarachtig
Vijf vragen aan … || Henk Rozenhart
De hoekstreep – Getalletjes || Jan Beuving (http://www.janbeuving.nl/)
50 JAAR C¿TO, EEN HALVE EEUW WISKUNDE-EXAMENS? Deel 2 || Jos Remijn
Archimedes, oppervlakte en inhoud van de bol || Bert Boon
Het FIzier gericht op … || Mieke Abels
Uit de praktijk || Hugo Duivesteijn
Boekbespreking – Een verkenning van krommen || Jacques Jansen
Zaagtandfuncties || Jack van der Elsen (Bewijzen van de verschillende lemma’s)
Refurbisched biljart || Fred Muijrers
WereldwiskundeFonds in Uganda || Johannes Holwerda en Jerry Dugdale
Verenigingsnieuws // Notulen van de NVvVW-jaarvergadering
  Jaarverslag NVvW
  Jaarverslag Euclides
  Toelichting professioneel statuut FvOv
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina

Cover Euclides 94-1Examen vmbo-kb (schriftelijk) || Ruud Jongeling
Examen vmbo-gt || Hugo Duivesteijn
Grensgeval || Jan Beuving ( http://www.janbeuving.nl/ , Liedje over sinus & cosinus )
Examen havo wiskunde A || Henk Hietbrink
Wis en waarachtig
Examen havo wiskunde B || Femke van den Berg-Douma
Examen vwo wiskunde A || Marcel Daems
50 jaar C¿to, een halve eeuw wiskunde-examens? || Ger Limpens (Informatie over A.D. de Groot)
Uit de praktijk || Hugo Duivesteijn
Examen vwo wiskunde B || Gerardo Soto y Koelemeijer
Examen vwo wiskunde C || Marjan Botke
Meetkundige kijk op modulorekenen. Impressie van de wiskunde B-dag-opdracht 2017 || Rogier Bos 
Wiskunde en NLT || Nelleke den Braber
Scherp, recht , stomp … || Dick Klingens
Puzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Putte
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering / studiedag 2018
Servicepagina