Euclides jaargang 93

Cover Euclides 93-7

Inhoud

Stappenplannen: handig of toch niet? || Irene van Stiphout en Geeke Bruin-Muurling
Rechtvaardigheid boven alles || Theo Jan van de Pol en Ab van der Roest (Discussieer mee over dit artikel, alleen voor ingelogde leden.)
𝝓 als verschilmaat || Gerard Koolstra
Wortels van de wiskunde || Jeanine Daems
 Vijfdelige BBC serie over de Perzische dichter en wiskundige Omar Khayyám (11e eeuw)
 Nederlandse vertalingen van belangrijke teksten in de geschiedenis van de wiskunde
Implementatie van het vernieuwde havo statistiekcurriculum || Hester Vogels
 Het cTWO eindrapport Denken en doen, wiskunde op havo en vwo per 2015
 Wiskunjeleren.nl Statistiek
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Wis en waarachtig
Raken en snijden || Jan Otto Kranenborg
Het FIzier gericht op .. || Roos Blankespoor
Boekbespreking. The learning and teaching of algebra || Bert Zwaneveld
En dat is dan (2 + 0 + 1) x 8 = 24! || Rob van Oord
 Lezing in het Frans van Leila Schneps over wiskunde in moordprocessen
 Ionica Smeets over vouwen en knippen
25 jaar Wereldwiskunde Fonds || Evert van de Vrie
 Wereldwiskunde Fonds
Uitdagende problemen || Jacques Jansen
Boekbespreking. Snijpunt Isfahan || Marijke Boon
 Tutorial tekenen van Islamitische geometrische patronen
 BBC aflevering over Isfahan
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering / studiedag
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
 Dubbel vrijgezellenfeest // uitwerking puzzel 93-5 Servicepagina
Cover Euclides 93-6

Inhoud

Herinneringen aan Frederik van der Blij || Joop van Dormolen, Martin Kindt, Jan de Lange en Nellie Verhoef
  Ars en Mathesis, wat bezielt ze? F. van der Blij - september 1986
  De vlieg en het Web, G. Limpens, namens de werkgroep WwF
  Het Van der Blij-effect, Hans van Lint, Rob de Jong, NAW 5/5 2 juni 2004
  Door te veel dingen te willen, verzand je in oppervlakkigheid, NAW 5/12 3 september 2011, overgenomen uit Vakidioot 10(8), april 1978
  F. van der Blij en de Kletter-driehoeken, Jasbir Chahal en Jaap Top, NAW 5/16 2 juni 2015
GeoGebra als vervanging van de grafische rekenmachine || Irene van Stiphout, Ivo Claus en Jos Remijn
Didactiekcollege over telproblemen || Saskia van Boven en Gerrit Roorda
Uitdagende problemen. De facebook integraal || Jacques Jansen
Leren logisch redeneren bij wiskunde C ≠ cursus logica || Hugo Bronkhorst en Gerrit Roorda
Wis en waarachtig
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
  Aflezen en significante cijfers, Harrie Jorna in NVOX september 2012, pp. 322-323
  De precieze broer van de significante cijfers, Jan Dijkstra, Sander Haemers en Harrie Jorna in NVOX februari 2013 pp. 59-61
Vastgeroest || Ab van der Roest
Het FIzier gericht op … Algebraïsch redeneren || Mara Otten
Boekbespreking. Wat we niet kunnen weten || Ger Limpens en Ernst Lambeck
  Interview met Marcus du Sautoy (7 minuten)
  College van Marcus du Sautoy (51 minuten)
Het werk van Willem Kloppers || Jan Aarts
Een driehoek en twee vierkanten || Dick Klingens
  Appendix
Wereldwiskundefonds in Sierra Leone || Sister Mary Antony en Mrs. Josephine Nicol
Puzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Puite
  Uitwerking Olympiadepuzzel 93-4 - Vermenigvuldigen
Servicepagina
Cover Euclides 93-5

Inhoud

Kort Vooraf || Tom Goris
  Edu Wijdeveld - Marcel Minnaert 'Heb de natuur lief'
  Leo Molenaar - Marcel Minnaert, astrofysicus 1893 - 1970 - De rok van het universum
  Marcel Minnaert - De natuurkunde van 't vrije veld. Deel I : Licht en kleur in het landschap
  Marcel Minnaert - De natuurkunde van 't vrije veld. Deel II : Geluid, warmte, elektriciteit
  Marcel Minnaert - De natuurkunde van 't vrije veld. Deel III : Rust en beweging
Zorgvuldig met wijsheid en mildheid || Lidy Wesker en Peter Kop
Symmetrie in algebra || Martin Kindt
Berichten uit het vmbo || Jörgen van Remoortere (Rubric en Planningsinstrument)
Wortels van de wiskunde || Desiree van den Bogaart
Hoe verloopt de invoering van wiskunde C? || Johan Gademan en Jos Tolboom
Het FIzier gericht op … || Carolien Duijzer
Met de Pap(pus)lepel ... || Fred Muijrers
Docentenontwikkelteam wiskundige denkactiviteiten || Saskia van Boven en Ton Konings
Uitdagende problemen || Jacques Jansen
Wis en waarachtig
Boekbespreking. Het avontuur dat algebra heet || Rob van Oord
Getuigen || Danny Beckers
Faces of science. Interview met Clara Stegehuis || Martine Zeijlstra
Wiskundematerialen voor doven kinderen. WWF in Gambia || Mirjam Abbes
Wiskunde digitaal || Lonneke Boels kleinproject.org
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer (Uitwerking puzzel 93-3)
Servicepagina
Cover Euclides 93-4

Inhoud

Kort Vooraf || Tom Goris
Leer uw nieuwe voorzitter kennen || Harm Jan Smid
Waar een merkwaardig product toe leidt... || Martin Kindt
Getuigen || Danny Beckers
Lesson study in Japan || Gerrit Roorda en Sui Lin Goei
Wis en waarachtig (Wiskundeorgieën in een Schots café in Nieuwe Wiskrant, juni 2010)
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Hoe maken we de Nederlandse portemonnee lichter? || Sebastiaan Breedveld
Digitale centrale examens wiskunde vmbo || Melanie Steentjes, Paul van der Molen en Marjolein Nieuwenhuizen (Achtergrondinformatie over de conceptrapportage)
Voetballers selecteren || Lammert Westerdijk
Wortels van de wiskunde || Jeanine Daems
De dynamiek van getallen || Paul Durenkamp
Wiskunde uit de kunst. NVvW-DAG || Ab van der Roest
Examenopgave meetkunde, hergebruikt || Ton Lecluse
Meer ruimte voor het festival || Dédé de Haan (Opdracht en Docentenhandleiding)
Verenigingsnieuws. Jaarrede 2017 || Swier Garst
Puzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Puite (Uitwerking Olympiadepuzzel 93-2)
Servicepagina
Cover Euclides 93-3

Inhoud

Kort Vooraf || Tom Goris
Creatief ‘driedee’: muqarnas || Rogier Bos en Susanne Tak
Berichten uit het vmbo. Dyscalculie in de wiskundeles || Suzanne Sjoers
Rubiks kubus || Jan van de Craats en Heleen van der Ree
Boekbespreking. Greek construction problems with IGS || Dick Klingens
Wis en waarachtig
Wortels van de wiskunde || Desiree van den Bogaart
Past precies || Maarten van Hoven, Marten Klok en Gerardo Soto y Koelemeijer
Uitdagende problemen || Jacques Jansen
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Boekbespreking. Wiskunde rond labyrinten en doolhoven || Ernst Lambeck
Boven verwachting || Jeroen Spandaw
Het FIzier gericht op || Rogier Bos
Vastgeroest || Ab van der Roest
Wereldwiskunde Fonds in Gambia || Barbara Somers
Wiskunde digitaal || Lonneke Boels
Puzzel
Servicepagina
Deze special stond onder gastredactie van Mieke Abels, Vincent Jonker en Monica Wijers (Freudenthal Instituut).
Er is een pagina met aanvullende informatie en materiaal samengesteld voor deze special.

Inhoud

Kort vooraf || Gert de Kleuver, Henk Rozenhart en Ebrina Smallegange
Wiskunde en rekenen in een zelfbewust vmbo || Vincent Jonker, Monica Wijers en Mieke Abels
Concrete lesideeën met activerende leermiddelen || Sebastiaan Benders en Imke Loohuizen
Schriftelijke examens vmbo KB 2017 || Ruud Jongeling
Hardop denken door leerlingen || Dédé de Haan en Nelleke den Braber
Wiskundige denkactiviteiten (WDA) in het vmbo || Mieke Abels (Kopieerbladen bij het memoryspel over het metriek stelsel)
WDA ook mogelijk in het vmbo? || Marko Meijer
Nieuw vmbo || Jaqueline Kerkhoffs
Rekenonderwijs uitdagende maken || Winnie Vroeijenstijn
Facebookgroep leraar wiskunde || Hester Vogels, Heleen van der Ree en Monica Wijers (Facebookgroep leraar wiskunde)
Taal en wiskunde || Monica Wijers (Begrippentoets meetkunde)
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Afsprakenboek voor de vakgroep wiskunde || Ruud Jongeling (Voorbeeld afsprakenboek)
Kijken om te leren zien || Mieke Abels
Nieuwe vakspecifieke regels in het vmbo || CvTE
Leestips van wiskundedocenten || Nelleke den Braber en Vincent Jonker
Cover Euclides 93-2

Inhoud

Kort vooraf || Tom Goris
Werkvorm: Wie is de mol? || Maico Burger (Lesplan, lesvoorbereiding, opgaven en uitwerkingen)
Algebra om te bewijzen || Martin Kindt
Wortels van de wiskunde || Jeanine Daems
Samen meer symbol sense || Corwin van Schendel (Scriptie Samen meer symbol sense)
Een mooi voorbeeld van mooie meetkunde || Dick Klingens (Appendix)
Wis en waarachtig
Animath || Monique Pijls en Maarten van der Burg (Artikel 'Animath' met links naar de besproken filmpjes)
Boekbespreking 'Rekenonderwijs door de eeuwen heen' || Frank van Merwijk
Wiskundeonline op het Coornhert gymnasium || Martijn Koper en Ron Dames
Wiskunde voor morgen || Koeno Gravemeijer en Bert Zwaneveld
Sommen van absolute waarden || Jan Otto Kranenborg
Voorbeeld van WDA || Rico del Castilho en Hans Krabbendam
Olympiadepuzzel 93-2 || Birgit van Dalen en Quintijn Puite (Uitwerking puzzel 93-1, Kort bewijs van Frans van Hoeve)
Het FIzier gericht op ||| Sietske Tacoma
Verenigingsnieuws (Jaarverslag NVvW (Kees Garst), Jaarverslag Euclides (Tom Goris))
Servicepagina
Cover Euclides 93-1

Inhoud

Kort vooraf || Tom Goris
Examen vmbo tl || Hugo Duivesteijn
Berichten uit het vmbo || Melanie Steentjes
Nieuwe statistiek in het centraal examen havo wiskunde A || Jos Remijn
Havo B-examen || Gerrie Stuurman
Vwo A-examen || Marcel Daems
Parabolenparade || Jos de Wit en Jan van de Craats
Vwo wiskunde B-examen || Gerardo Soto y Koelemeijer
Wis en waarachtig
Algebraïsche vaardigheden in de nieuwe examens wiskunde havo en vwo || Irene van Stiphout, Paul Drijvers, Ruud Stolwijk en Jos Remijn
Vwo wiskunde C-examen || Winry 't Lam
Alleen reproduceren of ook wiskundig denken? || Anne van Streun en Jos Tolboom
Vastgeroest || Ab van der Roest
Getuigen || Danny Beckers
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Verenigingsnieuws
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer (Uitwerking puzzel 92-7)
Servicepagina