ISSN

0165-0349

Ontwerp, vormgeving, fotografie

De Kleuver bedrijfscommunicatie b.v.
Kerkewijk 63
3901 EC Veenendaal

Telefoon: 0318 555 075
Fax: 0318 555 301
Website: www.dekleuver.nl
E-mail: info@dekleuver.nl

Drukwerk en mailing worden eveneens door De Kleuver verzorgd.

Voor informatie over de postbezorging (bij niet-ontvangen), stuur je een e-mail aan de ledenadministratie. Vermeld zo mogelijk jouw NVvW lidmaatschapsnummer en adres.