Abonnementen gelden steeds vanaf nummer 1 van de lopende jaargang. De abonnementsprijs voor leden van de NVvW is begrepen in de jaarlijkse contributie.

  • Abonnementprijs voor personen (niet-leden van de NVvW) bedraagt € 70,00 per jaar.
  • Abonnementsprijs voor instituten en scholen bedraagt € 150,00 per jaar. Een schoolabonnement houdt NIET in dat de wiskundeleraren van die school automatisch lid zijn van de NVvW.
  • Losse nummers zijn op aanvraag leverbaar voor € 20,00.
  • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Opzeggingen dienen vóór 1 juli te zijn gedaan. Nieuwe leden en abonnees kunnen zich opgeven bij de ledenadministratie van de NVvW. Het lidmaatschap van de NVvW is inclusief Euclides.

Lid worden en euclides ontvangen

Meld u aan als lid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en ontvang dan ook het vakblad Euclides.

Informatie aanvragen, losse nummers e.d.

E-mail: ledenadministratie@nvvw.nl