Euclides

Cover Euclides jaargang 95 nummer 3Craig Barton aan het woord || René Kneyber
Kleintje didactiek || Lonneke Boels
Machtige meetkunde || Martin Kindt
Buigpunten, wat vind ik ervan? Of erover? || Simon Biesheuvel
0,999 = 1? || Jos Groot
De Hoekstreep || Jan Beuving
Boekbespreking. De meetkunst van Albrecht Dürer || Michel Roelens
Curriculum.nu. Een antwoord? || Maarten Müller
(Het gevolg) van krassen met formules || Dick Klingens
Uitdagende problemen. Door dynamisch denken … || Jacques Jansen
  GeoGebra bestand bij figuur 5
  GeoGebra bestand bij figuur 7
  GeoGebra bestand bij figuur 8
  GeoGebra bestand bij figuur 9
Algebra met DWO || Bart Zevenhek
Wis en waarachtig
Wereldwiskunde Fonds. Lesmateriaal in Kenia || Betty Straatman
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina

Cover Euclides jaargang 95 nummer 2Drogredenen in een kinematische analyse || Roland Siemons en Christiaan Boudri
  Langere versie van dit artikel
Het Euclides-archief ontsloten en beschikbaar || Harm Jan Smid
Examens nakijken || Henry van Bergen
  Bijlage: tabel gemiddelde correctietijd per vak
50 jaar C¿to, een halve eeuw wiskunde-examens? Deel 7 Rekenen-wiskunde in de centrale eindtoets || Hendrik Straat en Iris Verbruggen
Wortels van de wiskunde. 15: meten || Jeanine Daems
De hoekstreep || Jan Beuving
Onderzoekend wiskunde leren || Rogier Bos
  Lesplannen en ondersteunend materiaal
  Mathematics Education – Relevant, Interesting and Applicable
Boekbespreking. De tropische algebra achter het spoor || Alex van den Brandhoff
Harmonisch totaal en aanverwanten II || Gerard Koolstra
  Langere versie van dit artikel
#Youtoo, ga ervoor! || Fred Muijrers
Olympiadepuzzel || Birgit van Dalen en Quintijn Puite
Vijf vragen aan… || Sietske Tacoma
Wis en waarachtig
Onmetelijke gangen naar de workshops van verlangen… NWD 25 || Rob van Oord
  Langere versie van dit artikel
  25e Nationale Wiskunde Dagen, Rob van Oord, in NAW 5/20 nr. 2 juni 2019 pp. 89-93
Verenigingsnieuws. Notulen van de NVvW-jaarvergadering 2018
  Jaarverslag NVvW
  Jaarverslag Euclides
Servicepagina

Cover Euclides jaargang 95 nummer 1Examen vmbo-gt || Hugo Duivesteijn
Vmbo 2018 digitale examens || Ruud Jongeling
De Hoekstreep || Jan Beuving
Examen havo wiskunde A || Henk Hietbrink
Examen wiskunde havo B || Gerrie Stuurman
Kleintje kansrekening || Simon Biesheuvel
Het sprinttreintje || Laurens Quinten
Examen vwo wiskunde A || Rob van Oord
Examen vwo wiskunde B || Marcel Daems
Een ondersteunend correctievoorschrift. Hoe ziet dat eruit? || Maarten Müller
Examen vwo wiskunde C || Marjan Botke
Schoolexamen wiskunde D. Ga de uitdaging aan! || Ruud Stolwijk
Wis en waarachtig
Het FIzier gericht op … Werfkracht: actie tegen het lerarentekort || Joke Daemem
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Boekbespreking. Ype en Ionica: de verrassende verjaardagen || Ernst Lambeck
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering / studiedag 2019
Servicepagina