Euclides

Wat bedoelen ze toch met … statistical literacy? || Irene van Stiphout
De echte eindstand || Roel Lambers en Frits Spieksma
  Excel-bestand met rekenvoorbeelden en matrix A
Vouwen – en beschouwen – in de wiskundeles || Jacoliene van Wijk
   Literatuurlijst Vouwen in Euclides
Uitdagende problemen. ‘Wat heb je nu aan breuken?’ || Jacques Jansen
Wis en waarachtig
Het FIzier gericht op… Computationeel denken in de wiskundeles || Sylvia van Borkulo en Paul Drijvers
Pythagorische rijtjes || Martin Kindt
Rijtjes met witte en zwarte (bingo)ballen V || Rob Bosch
Boekbespreking. Straf in statistiek || Henk Hietbrink
Onderbouwwiskundedag 2020. Hitte in de stad || Dédé de Haan
Over een eigenschap van een ellips || Dick Klingens
  Appendix – Over een eigenschap van een ellips
Waardevolle producten I || Gerard Koolstra
Math between us. So as not to outrun trust || Jana Dean
Vastgeroest || Ab van der Roest
Puzzel || Esther Bod
Servicepagina

Vastgelopen? Je kunt de boom in! || Theo van den Bogaart en Rogier Bos
  Flow chart voor leerlingen bij gebruik heuristiekbomen
  Problemen rond de Stelling van Pythagoras met ondersteunende heuristiekbomen
Computationeel denken bij vwo wiskunde A. Een werkmiddag over het K-means-algoritme || Jelle Neeft en Mark Timmer
  Lesmateriaal werkmiddag K-means-algoritme
Wortels van de wiskunde. 17: Lockdown wiskunde || Desiree van den Bogaart en Viktor Blåsjö
Going loco! || Desiree van den Bogaart
Dualiteit in meetkunde || Martin Kindt
Meetkunde in vwo 6 || Sjef van Dongen
Boekbespreking. Kansproblemen empirisch in actie || Alex van den Brandhof
‘De vloek van kennis’ || René Kneyber
Uitdagende problemen. Worstelen met een integraal || Jacques Jansen
Hoe dik mogen staarten zijn? || Luc Van den Broeck
Wereldwiskunde Fonds. Visualiseren van rekenen en wiskunde in Indonesië || Ed van den Berg en Helti Lygia Mampouw
Vastgeroest || Ab van der Roest
Wis en waarachtig
WiTje: hoe lang moet een veter zijn?
Verenigingsnieuws. Notulen van de NVvW-jaarvergadering 2019
  Jaarverslag NVvW 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020
  Jaarverslag Euclides jaargang 95 (2019-2020)
Puzzel || Lieke de Rooij en Wobien Doyer
Servicepagina

Onderzoek naar wiskundeonderwijs op afstand | Michiel Doorman, Paul Drijvers, Heleen van der Ree
  Handreiking Online wiskundeonderwijs, NVvW
‘En toen moest ik ineens afstandsonderwijs gaan geven’ || Henk Reuling
Interactieve lessen op afstand || Liesbeth Coffeng
  Om een les in Nearpod te zien, ga je naar nearpod.com, logt in als student en voert de code BCNXP en je voornaam in.
Egmo 2020: niet fysiek, wel uniek || Sietske Tacoma, Quintijn Puite, Mireia Martínez i Sellarès en Ana Mekerishvili
‘Flipping the classroom’ op het vmbo || Ruud Jongeling
  Overzicht filmpjes Moderne Wiskunde deel 3B
Van klaslokaal naar kantoorbaan aan huis || Bart Habraken
Wat leert deze tijd ons over formatief handelen? || Maarten Müller
De coronakronieken || Femke van den Berg-Douma
‘Een veelzeggende naam’ || Jacoliene van Wijk
Lesgeven in coronatijd || Gerrie Stuurman
Les krijgen in coronatijd || Marjan Botke
Wis en waarachtig
Vastgeroest || Ab van der Roest
WiTje: Eerlijke competitie
NVvW in coronatijd
NvVW-meetups || Heleen van der Ree
Puzzel || Esther Bod
Verenigingsnieuws. Jaarvergadering / studiedag 2020
Servicepagina