Regionale bijeenkomsten vmbo

SLO organiseert komend voorjaar in samenwerking met de werkgroep vmbo een drietal regionale bijeenkomsten voor docenten wiskunde uit het vmbo, het havo en het mbo en voor docenten van beroepsgerichte profielvakken in het vmbo. Aanleiding voor deze bijeenkomsten is een onderzoek dat door SLO uitgevoerd is naar de aansluiting tussen wiskunde in het vmbo met vervolgopleidingen en met beroepsgerichte profielvakken én de tussenresultaten uit het project Curriculum.nu. De resultaten van het genoemde onderzoek staan op deze website. De tussenresultaten uit het project Curriculum.nu staan op deze website.
Doelstelling van de bijeenkomsten is om suggesties te verzamelen om de aansluiting van wiskunde vmbo met vervolgopleidingen en de beroepsgerichte profielvakken en onderling waar nodig te verbeteren en om de stellingnamen van de werkgroep vmbo van de NVvW ten aanzien van Curriculum.nu tegen het licht te houden.

De bijeenkomsten worden gehouden:
• in Eindhoven op donderdag 21 februari 2019
• in Den Haag op donderdag 7 maart 2019
• in Assen op donderdag 4 april 2019
U bent van harte uitgenodigd aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen.
Het programma van een bijeenkomst kent globaal de volgende vorm:
15:30 – 16:00 uur Ontvangst
16:00 – 17:00 uur Bespreking aansluitingsproblematiek
17:00 – 17:15 uur Pauze
17:15 – 18:00 uur Keuzeprogramma
In gesprek over Curriculum.nu of doorpraten over aansluitingsproblematiek
18:00 – 19:00 uur Informeel samenzijn met broodmaaltijd
Gelegenheid om lesmaterialen en leservaringen uit te wisselen

We verzoeken u vriendelijk u aan te melden voor een van de bijeenkomsten. Klik hier voor aanmelding voor Assen . Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. Ten behoeve van de bespreking van de aansluitingsproblematiek vragen we u om kennis te nemen van de opzet en de conclusies van het aansluitingsonderzoek.

Met vriendelijke groet,
Victor Schmidt
SLO