Wat kunnen wiskundeonderwijs en onderwijsonderzoek voor elkaar betekenen? Deze vraag komt aan de orde tijdens de derde editie van de conferentie Onderwijs meets Onderzoek.

Op donderdag 11 oktober organiseren de NVvW, het Freudenthal Instituut, SLO en de Hogeschool Utrecht de derde aflevering van de conferentie ‘Onderwijs meets Onderzoek’. Op deze conferentie gaan wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek over de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen.

De openingslezing wordt dit jaar verzorgd door Paul Drijvers, die zijn openbare les uitspreekt onder de titel Hoofd in de wolken, voeten op de vloer; Praktijkgericht onderzoek naar wiskundig denken in ict-rijk reken-wiskundeonderwijs.

Na afloop van de openbare les is er gelegenheid een drankje te drinken en met onderzoekers in gesprek te gaan. Dit kan aan de hand van posters, waarop onderzoekers hun belangrijkste resultaten delen. De postersessie is ieder jaar weer het bruisende hart van de conferentie.

Vervolgens zijn er drie paralelle werkgroepen en sluiten we af met een plenaire lezing door Wouter van Joolingen over Lesson Study.

Kortom: een middag om bij te zijn!
Datum: donderdag 11 oktober 2018
Tijd: 15:00 – 20:00, inloop 14:30
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101
Kosten: € 75,- (voor NVvW-leden € 65,-)
Aanmelden kan hier

Het programma
14:30 uur  Ontvangst
15:00 uur  Opening
15:20 uur  Openbare les
16:15 uur  Postersessie met een drankje
17:30 uur  Buffet open
18:15 uur  Werkgroepen
19:15 uur  Pauze
19:30 uur  Plenaire slotsessie
20:00 uur  Sluiting

Openbare les van Paul Drijvers
Hoofd in de wolken, voeten op de vloer; praktijkgericht onderzoek naar wiskundig denken in ICT-rijk reken-wiskundeonderwijs

In deze openbare les pleit Paul Drijvers er allereerst voor om wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek te beschouwen als loten aan eenzelfde stam, die slechts in insteek verschillen. Vervolgens past hij dit toe op vakdidactisch onderzoek naar wiskundig denken en naar de mogelijkheden van digitale middelen in reken-wiskundeonderwijs.
Aan de hand van concrete voorbeelden schetst hij de agenda van het lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen op deze punten voor de komende jaren.

Plenaire lezing van Wouter van Joolingen
Lesson Study, ontwerpend onderwijzen en onderzoeken

De weg van onderzoeksresultaten naar de onderwijspraktijk is vaak lang en met veel bochten. Onderzoeksresultaten geven zelden eenduidige adviezen die meteen in de klas toepasbaar zijn en wetenschappelijke literatuur is niet altijd beschikbaar en meestal niet geschreven voor mensen in de praktijk.
In deze presentatie geef ik voorbeelden van hoe Lesson Study een plek kan zijn waar onderwijs en onderzoek elkaar kunnen ontmoeten. Lesson Study is een aanpak afkomstig uit Japan waarin leerkrachten in teams lessen ontwerpen rond een onderwijsprobleem. Belangrijke elementen uit het Lesson Study proces zijn theoretische verdieping in het ontwerp en observatie van het leerproces. Verdieping wordt bereikt door gedetailleerde voor- en nabespreking en de betrokkenheid van een deskundige, de knowledgable other.
In de presentatie ga ik in op het Japanse Lesson Study model, hoe het naar Nederlandse omstandigheden is aangepast en hoe Lesson Study naast een methode voor professionele ontwikkeling ook een instrument voor onderzoek kan zijn.

Werkgroep A
Differentiation within the mathematics classroom
Prof. dr. Bärbel Barzel, University of Duisburg-Essen, Germany
Dealing with differences within the same mathematics class is a challenge for the teacher. Students not only have different levels, but also have different styles of thinking; they prefer different representations and approaches, and they work in different manners and have different habits. In this workshop, a means to deal with these differences will be presented. As a concrete example, we will study the German textbook series “Mathewerkstatt”, in which four leading characters represent different preferences and approaches to mathematics from grade 5 throughout grade 10. The theory behind this concept, some examples and the results of a research project will be presented and discussed.

Werkgroep B
Praktijkonderzoek door studenten: op elkaars schouders.
Theo van den Bogaart en Irene van Stiphout
Van docenten wordt verwacht dat ze hun eigen lespraktijk kunnen onderzoeken en hiermee kunnen verbeteren. Lerarenopleidingen besteden in hun curriculum dan ook aandacht aan praktijkgericht onderzoek. In deze workshop laten we kort zien wat voor praktische en zinvolle inzichten hiermee zijn opgedaan en gaan we in op de problemen die opleidingen met dit praktijkgericht onderzoek ervaren. Het blijkt dat studenten veel vergelijkbare onderzoeken uitvoeren en dat ze vaak in de context van hun eigen klas of school blijven.
Met de deelnemers zullen we verkennen hoe deze onderzoeken meer voort kunnen bouwen op elkaars werk waardoor de bevindingen interessanter worden voor een grotere groep.

Werkgroep C
Praktijkgerichtonderzoek in een promotietraject
Gerard Dümmer
Leerlingen leven in een wereld vol techniek die wordt aangestuurd door computers. Doel van het promotieonderzoek is om leerlingen van het basisonderwijs inzicht te bieden in die technisch geprogrammeerde wereld. Aan de hand van concrete contexten leren leerlingen hierover nadenken en maken ze kennis met verschillende programmeerconcepten.
In deze workshop laat ik jullie kennis maken met een specifieke context en doorloop ik met jullie de stappen om deze context te verklaren en te programmeren. Net zoals ik dat met de leerlingen van de basisschool doe. Ik maak daarbij gebruik van de verschillende aspecten van computational thinking.
Samen zullen we kijken wat voor aanpakken jullie gebruiken, hoe leerlingen dit doen en wat de theorie hierover zegt.

 

De locatie voor deze derde editie van Onderwijs meets Onderzoek is

Hogeschool Utrecht

Padualaan 101
Utrecht, Uithof

Er is een (betaalde) parkeerplaats in de buurt en vanaf het centraal station Utrecht gaan er ieder moment bussen naar de Uithof.
Plan je reis

 

Hieronder een korte impressie van de conferentie, met dank aan de HU voor het maken van deze film. 

Wij kijken terug op een geslaagde conferentie en we zijn alweer aan het nadenken over een volgende editie van Onderwijs meets Onderzoek. We vragen iedereen die aanwezig was op 11 oktober om de evaluatie hieronder in te vullen. Dat helpt ons bij de organisatie van Onderwijs meets Onderzoek in 2019. 

De conferentie kwam overeen met mijn verwachtingen. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

Er was voldoende informatie om mij aan het denken te zetten. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

Wat vond u van de openbare les van Paul Drijvers? slechtmatiggoedzeer goed

De posterpresentaties vond ik interessant. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

De posterpresentaties vond ik verassend. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

Ik kan de informatie van de posterpresentaties gebruiken in mijn lessen. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

Ik had voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de onderzoekers. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

De onderzoekers stonden open voor mijn suggesties? helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

Welke parallelsessie hebt u bezocht? Differentiation within the mathematics classroom; Prof. dr. Bärbel Barzel, University of Duisburg-EssenPraktijkonderzoek door studenten: op elkaars schouders; Theo van den Bogaart en Irene van StiphoutPraktijkgerichtonderzoek in een promotietraject; Gerard Dümmer

Deze sessie voldeed aan mijn verwachtingen. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

Wat vond u van de slotlezing van Wouter van Joolingen over Lesson Study? slechtmatiggoedzeer goed

Wat moet de organisatie doen om meer deelnemers te trekken?

Hebt u nog advies voor de organisatie?