Op dinsdag 12 maart organiseert de NVvW een examenconferentie. Deze conferentie is voor alle wiskundedocenten die een vmbo, havo en/of vwo eindexamenklas hebben. Tijdens de conferentie is o.a. aandacht voor het voorbereiden van de leerlingen op de examens en voor het nakijken van de examens. 

Programma
10:00 uur Ontvangst met koffie en thee
10:30 uur Opening en plenaire lezing
11:45 uur Workshop ronde 1
12:45 uur Lunch
13:30 uur Workshop ronde 2
14:30 uur Korte pauze
14:45 uur Ronde tafelgesprekken
15:45 uur Plenaire lezing
16:15 uur Afsluiting
17:00 uur Einde

Nadere invulling van de plenaire lezingen en van de workshops volgt binnenkort.

Kosten
Voor NVvW-leden: €50,-
Voor niet-leden: €80,-

Plaats
Vergader en congrescentrum De Schakel in Nijkerk (op loopafstand van het station). 

Geef je nu op.

Ben je lid van de NVvW
janee
Indien je lid bent, vul dan je lidnummer in: