Op dinsdag 12 maart organiseerde de NVvW een examenconferentie. Deze conferentie was voor alle wiskundedocenten die een vmbo, havo en/of vwo eindexamenklas hebben. Tijdens de conferentie is o.a. aandacht besteed aan het voorbereiden van de leerlingen op de examens en aan het nakijken van de examens. Ook is gekeken naar de toekomst van de wiskunde eindexamens.

De openingslezing van Paul van der Molen en Ger Limpens van Cito over de normering bij eindexamens was zeer interessant. In heldere taal werd uitgelegd hoe de N-term tot stand komt en hoe men er zo goed mogelijk voor zorgt dat alle leerlingen op dezelfde manier beoordeeld worden. Een korte inhoud van de presentatie vind je hier.
De presentatie zelf is ook in te zien.

Na de plenaire lezing waren er twee workshoprondes, waarin gekeken werd naar de specifieke eindexamens. Door de relatief kleine groepen was er de mogelijkheid om van elkaar te leren en met elkaar in discussie te gaan. De workshops over het nakijken van de eindexamens werden zoals altijd druk bezocht.

Tijdens de ronde-tafel-gesprekken was er de mogelijkheid om kort met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen, zoals de organisatie rond de GR, hoe ga je om met gezakte leerlingen, hoe ga je om met de tweede correctie/corrector of hoe geef je examentraining.

De slotlezing ging over de toekomst van de (wiskunde)eindexamens. Zowel de ontwikkelingen bij Curriculum.nu als onderzoeken van CvTE geven wellicht aanleiding tot aanpassingen in de eindexamens. De deelnemers konden hun mening geven over diverse onderwerpen. Het bestuur van de NVvW is blij met de inbreng van de docenten.

Kosten
Voor NVvW-leden: €50,-
Voor niet-leden: €80,-

Plaats
Vergader en congrescentrum De Schakel in Nijkerk (op loopafstand van het station).