26 juli 2021

Besmettingscijfers in het onderwijs

De overheid publiceert de besmettingscijfers van week 28 (12 tm 18 juli) in een infographic. Het gaat om cijfers van kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. […]
29 mei 2021

Als je je onveilig voelt bij opening van de scholen

De gezamenlijke onderwijsbonden roepen hun leden op om een beroep te doen op de Arbowet als hun school de corona-veiligheidsmaatregelen niet kan garanderen. Lees meer op […]
1 oktober 2020

Geen grote stelselwijziging bevoegdheden nodig

Dat is de belangrijkste uitkomst van een landelijke enquête uitgevoerd door de gezamenlijke onderwijsbonden onder ruim 14.000 leraren. Leraren hechten veel waarde aan de huidige situatie […]
21 januari 2020

Discussie over de Toekomst van ons Onderwijs

Op 21 januari is het stuk ‘De toekomst van ons onderwijs’ gepresenteerd. In dit stuk adresseert een breed scala aan onderwijsorganisaties problemen in ons huidige onderwijs […]
4 november 2019

Advies na ledenpeiling: handtekening onder convenant blijft en oproepen tot staking

Aan het begin van de avond heeft de NVvW op basis van de resultaten van de peiling onder onze leden het advies gegeven aan de FvOv […]
3 november 2019

Ledenpeiling over convenant

Op vrijdag 1 november heeft de FvOv de handtekening onder een convenant met het ministerie gezet. Daarin wordt vastgelegd dat er 460 miljoen beschikbaar komt voor […]