11 februari 2021

Wiskunde-ontwikkeling gaat door

Nu het kabinet gevallen is en het vervolg van Curriculum.nu controversieel verklaard is, heeft het bestuur van de NVvW een brief naar de commissie Onderwijs van […]
3 maart 2020
curriculum.nu logo

Standpunten NVvW

De ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben op 10 oktober hun eindproducten opgeleverd aan de minister. De Tweede Kamer beslist de komende tijd over het vervolg. Op 20 […]
10 oktober 2019
curriculum.nu logo

NVvW: Pragmatische aanpak voor bovenbouw noodzakelijk

Vandaag bood Curriculum.nu haar eindvoorstellen aan onderwijsminister Arie Slob aan. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren staat kritisch tegenover de opgeleverde bouwstenen van het ontwikkelteam Rekenen & […]
19 augustus 2019
curriculum.nu logo

Reacties NVvW op Curriculum.nu

Op 7 mei 2019 heeft het ontwikkelteam Wiskunde van Curriculum.nu bouwstenen opgeleverd. De NVvW heeft op 15 mei een bijeenkomst gehouden met leden om hierover te […]
6 juli 2018
curriculum.nu logo

Reactie NVvW op tweede tussenproduct Curriculum.nu

Het bestuur van de NVvW heeft een reactie op het tweede tussenproduct (Grote Opdrachten) naar het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu gestuurd. De reactie is […]
24 april 2018
curriculum.nu logo

Eerste resultaat Curriculum.nu

Het bestuur van de NVvW heeft een reactie op de conceptvisie naar het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde gestuurd. De reactie is tot stand gekomen na overleg […]