10 oktober 2019
curriculum.nu logo

NVvW: Pragmatische aanpak voor bovenbouw noodzakelijk

Vandaag bood Curriculum.nu haar eindvoorstellen aan onderwijsminister Arie Slob aan. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren staat kritisch tegenover de opgeleverde bouwstenen van het ontwikkelteam Rekenen & […]
19 augustus 2019
curriculum.nu logo

Reacties NVvW op Curriculum.nu

Op 7 mei 2019 heeft het ontwikkelteam Wiskunde van Curriculum.nu bouwstenen opgeleverd. De NVvW heeft op 15 mei een bijeenkomst gehouden met leden om hierover te […]
6 juli 2018
curriculum.nu logo

Reactie NVvW op tweede tussenproduct Curriculum.nu

Het bestuur van de NVvW heeft een reactie op het tweede tussenproduct (Grote Opdrachten) naar het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu gestuurd. De reactie is […]
24 april 2018
curriculum.nu logo

Eerste resultaat Curriculum.nu

Het bestuur van de NVvW heeft een reactie op de conceptvisie naar het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde gestuurd. De reactie is tot stand gekomen na overleg […]