13 oktober 2020

Samen met Cito schoolexamens ontwerpen

De afgelopen jaren heeft Cito voor wiskun­de A, havo en vwo, op het gebied van statis­tiek met ict meerdere sets school­examen­opgaven afge­rond en beschik­baar gesteld. Ook […]
6 oktober 2020

Schoolexamen Statistiek ontwerpen

De afgelopen jaren heeft Cito voor wiskun­de A, havo en vwo, op het gebied van statis­tiek met ict meerdere sets school­examen­opgaven afge­rond en beschik­baar gesteld. Ook […]
12 december 2019

Ben jij goed in het stellen van de juiste vragen?

Voor de vakken vwo wiskunde A en wiskunde C heeft Cito een constructiegroep die werkt aan de examenvragen. We zoeken hiernaast vijf extra docenten die willen […]
15 november 2018

Cito vraagt constructeurs wiskunde vmbo

Om méér docenten de kans te geven mee te werken aan de constructie van de Centrale Examens voor het voortgezet onderwijs is in 2018 door Cito […]
12 februari 2018

Cito vraagt constructeurs vmbo tl

Om méér docenten de kans te geven mee te werken aan de constructie van de Centrale Examens voor het voortgezet onderwijs wordt onder het thema docentenparticipatie […]