Aanmelden workshop

Thema van de studiedag: Technieken in de wiskundeles.

Bij het thema Technieken in de wiskundeles denkt u misschien aan technieken als haakjes wegwerken, vergelijkingen oplossen en differentiëren. We leren dit soort technieken al decennia aan onze leerlingen. Apparaten kunnen nu veel technieken overnemen. Wie leert er bijvoorbeeld nog het algoritme voor worteltrekken aan de leerlingen? Wat verandert er allemaal door die apparaten? En hoe kan een rekenmachine eigenlijk \( 2^{10} \) of \(\sin 45^\circ \) uitrekenen?

Voor iedere techniek die we leerlingen willen leren, hebben we zelf een techniek nodig. De techniek van het vinden van een balans tussen oefenen en beheersen aan de ene kant en begrijpen, herkennen en toepassen in nieuwe situaties aan de andere kant. Dat zou je didactische technieken kunnen noemen. Denk ook aan flipping the classroom, gamification en formatief toetsen. Wat betekenen dergelijke technieken voor het wiskundeonderwijs? Tijdens de studiedag hopen we op inspirerende voorbeelden van docenten over nieuwe werkvormen, vormen van toetsen of didactische benaderingen.

En dan kun je bovendien nog denken aan technologie in de wiskundeles en aan techniek als context voor het leren van wiskunde.Hebt u een idee voor een werkgroep en wilt u een bijdrage aan de studiedag leveren? Vul dan het formulier hieronder in.