Statistiek lesmateriaal naar de NVvW
31 mei 2021
Nederlands team Internationale Wiskunde Olympiade bekend
6 juni 2021
Toon alles

Voor de wiskundeexamens voor het tweede tijdvak organiseert de NVvW meet-ups voor de examendocenten. Tijdens deze meet-ups kunnen de examendocenten op informele manier met elkaar in overleg over de correctie. Er worden geen verslagen van deze bijeenkomsten gemaakt. De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en zijn gratis te bezoeken voor leden van de NVvW.
Niet-leden betalen € 10,-

Meldt je hieronder aan voor een meet-up.

  Ik wil me aanmelden voor het vak
  vmbo-TLhavo Ahavo Bvwo Avwo Bvwo C

  Ik heb een examenklas voor dit vak
  janee

  Ik ben lid van de NVvW

  Aantal leerlingen in mijn examengroep die examen doen in het tweede tijdvak