Statistiek lesmateriaal naar de NVvW

Als je je onveilig voelt bij opening van de scholen
29 mei 2021
Meet-up examens 2e tijdvak
1 juni 2021
Toon alles

Vijftig jaar geleden zijn Douwe Wielenga en Piet van Blokland samen het eerste jaar van de nieuwe lerarenopleiding wiskunde in Amsterdam begonnen. Douwe Wielenga geeft na zijn pensionering nu al jaren wiskundeles aan VWO op het IJburgcollege in Amsterdam. Piet van Blokland heeft, nadat hij VUGrafiek en VUStat voor Windows heeft gemaakt, stap voor stap een collectie nieuwe apps opgebouwd voor het statistiekonderwijs. Douwe heeft veel gebruik gemaakt van deze apps in het door hem in de afgelopen vijf jaar ontwikkelde lespakket “Toeval in de greep”.

We zijn heel blij dat binnenkort het lesprogramma Toeval in de greep samen met de VUStat apps ondergebracht worden op de NVvW-website.

De VUStat apps zijn uitgebreid met simulatie mogelijkheden. Simuleren blijkt heel goed te werken voor begripsvorming bij de leerlingen rond kans en toeval. Bij veel onderwerpen waar begrip vroeger in de klas maar moeizaam ontstond, gaat dat met behulp van simmulatie een stuk beter. Bewegend beeld en actie vanuit de leerling zelf werkt nu eenmaal beter dan teksten en formules. De moderne aanpak van schatten en toetsen door middel van simulatie (o.a. met de Bootstrap) functioneert volgens Douwe als een hamer ‘die het basisbegrip bij elke volgende toepassing verder in de hersens van leerlingen slaat‘.

Statistiek biedt vele mogelijkheden om aan te sluiten bij de wereld om ons heen. Materiaal uit boeken, kranten en tijdschriften speelt een belangrijke rol in het lesmateriaal. Er zijn ook apps die zich juist op dit aspect richten.
Statistiek is een onderwerp waar je intuïtieve, in oorzakelijk denken geëvolueerde geest je nogal eens op het verkeerde been zet. Het lesmateriaal confronteert leerlingen hiermee.

Het lesmateriaal dekt de eindtermen Statistiek voor VWO A/C ruimschoots. Je kunt er daarom ook nog een keuzeonderwerp mee vullen. Het is overigens goed mogelijk een kleinere selectie te maken uit het pakket wanneer je niet alle onderwerpen wilt behandelen. Vanuit een docenten-module kun je leerlingen toegang geven tot de verschillende hoofd-onderdelen. Die bevatten naast uitleg en opgaven ook uitwerkingen en video’s. Je kunt er eventueel voor kiezen om uitwerkingen en video’s niet in het leerlingenpakket op te nemen, maar los aan leerlingen aan te bieden. De docenten-module geeft informatie over de statistische inhoud en de didactische aanpak.
Voor vragen zijn Piet en Douwe goed bereikbaar.

Het lesmateriaal en de VUStat apps zijn vrij te gebruiken onder de Creative Commons Licentie. Je vindt het materiaal op https://toevalindegreep.nl/doc.

Bekijk het materiaal, speel met de apps en besluit of je gaat proberen deze weg met je statistiek onderwijs in te slaan.