Oproep aan directies: wiskundevakken verschillen van elkaar

Erelid J. Maassen overleden
19 april 2021
De meiveiling van het WwF is weer begonnen
28 april 2021
Toon alles

In verband met de compensatieregeling voor de vakantieregio Noord roept de NVvW directies op om rekening te houden met het feit dat de wiskundevakken in de bovenbouw van havo en vwo wezenlijk van elkaar verschillende vakken zijn. Van onze leden hebben wij vernomen dat hen gevraagd is om in het derde tijdvak alle drie deze examens na te kijken onder de noemer van 1 vak. Echter de vakken wiskunde A en B verschillen net zoveel van elkaar als de vakken wiskunde A en natuurkunde. Lees hier de brief die je als wiskundeleraar kunt gebruiken in het gesprek met je directie.