Discussie-BBF voor digitale examens
16 april 2021
Vijftienjarige Allie verovert brons bij Europese wiskundewedstrijd
17 april 2021
Toon alles

We leven in een heel diverse samenleving en dat beïnvloedt ook ons wiskundeonderwijs. Docenten en leerlingen verschillen in vaardigheden, interesses en achtergrond. Bovendien heeft elke wiskundedocent zijn/haar eigen visie op leren en onderwijzen. En de onderwerpen binnen de wiskunde zijn ook heel divers met hun eigen didactische benaderingen.

Deze studiedag is een mooie kans om ervaringen uit te wisselen rond het omgaan met en benutten van die diversiteit. Wij kunnen veel van elkaar leren, net als leerlingen met diverse achtergronden en interesses voor wiskunde veel van elkaar kunnen leren. De kracht ligt dan juist in het samenwerken en het voorkomen van individuele trajecten. Samenwerken door leerlingen, maar ook door ons, met elkaar en met docenten van andere vakken en opleidingen, om de diverse toepassingen van wiskunde in beeld te houden.

Het thema van de studiedag 2021 is daarom DIVERSITEIT

We nodigen wiskundedocenten uit die, samen of alleen, hun ervaringen willen delen met andere wiskundedocenten. Je kunt daarbij denken aan zelf ontworpen lessen in de diverse geledingen vmbo, havo en vwo op het gebied van wiskunde A, B, C en D, diverse mogelijkheden voor (digitaal) toetsen, maar ook aan het uitdragen van expertise op het gebied van de wiskunde en het wiskundeonderwijs zelf.
En ook, niet te vergeten, over het gebruik maken van de expertise uit diverse andere vakken, schoolculturen of andere landen. We kunnen nog zoveel van elkaar leren! Dus deel jouw wiskundekennis of ervaring door een workshop te geven op deze heel diverse studiedag.