Discussie-BBF voor digitale examens

In hoeverre ben je betrokken bij rekenonderwijs
16 april 2021
Geef een workshop op de studiedag
16 april 2021
Toon alles

Beste docenten,

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vindt betrokkenheid van docenten belangrijk en wil jullie als docent daarom de gelegenheid geven om met elkaar in gesprek te gaan over leerlingantwoorden of opgaven. Voor docenten die als corrector betrokken zijn bij de flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex), is daarom het discussie-bbf (besloten en beveiligd forum) ontwikkeld.

Na een succesvolle pilot in 2018 is het discussie-bbf in 2019 uitgebreid. In 2020 stond het discussie-bbf klaar voor alle BB- en KB-flex examens. Door het niet doorgaan van de centrale examens in dat jaar, zal het forum nu voor alle vakken beschikbaar zijn. In 2021 is dit gedurende de gehele verlengde examenperiode.

Discussie-bbf: wat is het?
De opgaven en antwoorden van de BB- en KB-flex examens moeten gedurende de hele afnameperiode, van april tot en met eind juli, geheim blijven. Dat maakt collegiaal overleg erg lastig, zeker wanneer er geen directe collega’s zijn om mee te overleggen. Op het discussie-bbf kunnen docenten toch van gedachten wisselen over de opgaven, het correctievoorschrift of de antwoorden van leerlingen.
Moderatoren voorzien gestelde vragen en discussies van de betreffende examenopgave en het correctievoorschrift. Ook volgen zij de discussies en wordt er indien nodig gereageerd.
Het discussie-bbf is overigens geen vervanging van de Examenlijn. Signaleer je een fout, meld dit dan aan de Examenlijn.

De rol van de examensecretaris: aanmelden van docenten
Een examensecretaris speelt een cruciale rol bij het gebruik van het discussie-bbf door docenten. Als docent kun je enkel gebruikmaken van het discussie-bbf als de examensecretaris je registreert als docent voor jouw vak en de afnamedatum(s) toevoegt. Je examensecretaris heeft op 3 maart jongstleden vanuit Examenblad een mail ‘discussieforum bij alle digitale centrale examens bb en kb’ gehad over het aanmelden van jou als docent.

Discussie-bbf: hoe kan ik inloggen?
Wanneer je door je examensecretaris bent geregistreerd ontvang je
op de dag van afname, per e-mail, een activatielink vanuit het discussie-bbf. Deze activatiemail bevat tevens informatie over de inlogprocedure.

Meer informatie over het discussie-bbf is te lezen op de vakspecifieke pagina’s op Examenblad.nl.
Vragen omtrent het aanmelden en/of de inlogprocedure kun je stellen via discussie-bbf@cvte.nl

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens je veel succes bij de voorbereiding op de centrale examens 2021.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Nieuwenhuizen
Coördinator Ieders Examen
College voor Toetsen en Examens