De meiveiling begint weer bijna
10 april 2021
In hoeverre ben je betrokken bij rekenonderwijs
16 april 2021
Toon alles

Ieder jaar organiseert de NVvW centrale examenbesprekingen zoals zoveel dingen zullen ook de examenbesprekingen online plaatsvinden. Van deze besprekingen wordt een verslag gemaakt dat iedere wiskundedocent tijdens het nakijken kan inzien.

Het doel van deze bespreking en het verslag is om zoveel mogelijk overeenstemming te krijgen in het nakijken. Het correctievoorschrift is natuurlijk altijd leidend, maar in sommige gevallen voorziet het correctievoorschrift niet en dan proberen we afspraken te maken over het nakijken in deze situaties. 
De deelnemers aan de examenbesprekingen zijn ervaren docenten die in overleg tot voorstellen komen. Mocht je zelf aan zo’n centrale bespreking willen deelnemen, dan kun je je daarvoor opgeven. 

Omdat het examen dit jaar uitgesmeerd is over 3 tijdvakken inplaats van 2 tijdvakken, zullen we voor zowel het eerste als het tweede tijdvak examenbesprekingen organiseren. 

We realiseren ons dat in het tweede tijdvak de tijd tussen het examen en de bespreking extreem kort is, maar navraag bij docenten leerde ons dat dit de beste optie is.

Wil je deelnemen aan een bespreking, laat het dan weten via het formulier hieronder. Let op: we vragen je om tenminste 5 leerlingen te hebben nagekeken voor aanvang van de examenbespreking. Dit is vooral in het tweede tijdvak een korte tijd om na te kijken.

Je hoort na aanmelding zo spoedig mogelijk of er plek voor je is.

  Ik wil me aanmelden voor het vak
  vmbo-TLhavo Ahavo Bvwo Avwo Bvwo C

  Ik wil je aanmelden voor het tijdvak
  1e tijdvak2e tijdvak

  Ik heb een examenklas voor dit vak
  janee

  Aantal leerlingen in mijn examengroep voor dit vak

  Aantal jaren ervaring met dit examenvak

  Overige opmerkingen