Euclides jaargang 96 nummer 5

Mathness
17 februari 2021
De meiveiling begint weer bijna
10 april 2021
Toon alles
Cover Euclides 96-5

Het beoordelen van examens vmbo wiskunde

Hoe hanteer je nu precies het correctievoorschrift van de examens? Ingeborg Riedijk en Madeleine Vliegenthart van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geven hier meer duidelijkheid over.

Verbeter het inzicht van leerlingen in vergelijkingen

Hoe krijgen leerlingen inzicht in wat lineaire vergelijkingen zijn? In de praktijk blijken ze vaak oplossingsmethoden toe te passen zonder door te hebben waar ze mee bezig zijn. Johan Leurgans beschrijft een aantal concrete voorstellen om het inzicht te verbeteren.

Wiskundige denkactiviteiten in de examens

Cito voert regelmatig onderzoeken uit rondom de centrale eindexamens. In 2019 is onderzoek gedaan naar wiskundige denkactiviteiten (WDA) in de examens wiskunde A en wiskunde B havo en vwo. Irene van Stiphout en Ruud Stolwijk, beide toetsdeskundigen bij Cito, doen hierover verslag.

Reken-wiskundemethodes voor het basisonderwijs

Wat hebben leerlingen al wel of nog niet kunnen leren op het gebied van rekenen en wiskunde voordat ze instromen in het voortgezet onderwijs? Marc van Zanten onderzocht rekenmethodes voor het basisonderwijs.

Toetsen zonder toezicht

Hoe kun je wiskunde toetsen op afstand? Je zult de opgaven moeten aanpassen, omdat leerlingen en studenten gebruik kunnen maken van een grafische rekenmachine en van ‘intelligente’ websites, zoals WolframAlpha en Symbolab. Jack Schilder geeft een aantal suggesties.

Bekijk de volledige inhoudsopgave of lees Euclides online.