Euclides jaargang 96 nummer 3

Recordopbrengst oktoberveiling en 100+1-veiling: ruim € 4500
15 november 2020
Gedicht Marjolein Kool
24 december 2020
Toon alles

Wat bedoelen ze toch met … statistical literacy?

Cijfers spelen een belangrijke rol in de maatschappij. Van burgers wordt verwacht dat ze een kritische houding hebben ten opzichte van cijfers. In dat verband wordt wel gesproken over statistical literacy. Maar wat wordt hier nu eigenlijk onder verstaan?

Vouwen in de wiskundeles

Vouwen kan het wiskundeonderwijs verrijken, je kunt er zelfs de trisectie van een hoek mee construeren. Jacoliene van Wijk geeft een overzicht van vrijwel alle bijdragen uit Euclides van de afgelopen eeuw.

Een eerlijke eindstand berekenen bij een afgebroken competitie

Het zal niemand zijn ontgaan dat de eredivisie vroegtijdig is gestopt. Hoe bereken je een eerlijke tussenstand?

Computationeel denken

Wat is computationeel denken en kun je dat ook gebruiken in de wiskundeles? Het Freudenthal Instituut ontwikkelde twee lessenseries voor havo en vwo om leerlingen vertrouwd te maken met computationeel denken.

Bekijk de volledige inhoudsopgave of lees Euclides online.