Schoolexamen Statistiek ontwerpen

Geen grote stelselwijziging bevoegdheden nodig
1 oktober 2020
Oktoberveiling én … extra 100-boeken-veiling tot 7 november
10 oktober 2020
Toon alles

De afgelopen jaren heeft Cito voor wiskun­de A, havo en vwo, op het gebied van statis­tiek met ict meerdere sets school­examen­opgaven afge­rond en beschik­baar gesteld. Ook dit school­jaar is Cito van plan om samen met u schoolexamenmateriaal op dit gebied te ontwikkelen.

Is uw wiskun­desec­tie geïnte­res­seerd in scho­ling op dit gebied? Wilt u meewer­ken aan het vervaar­digen van dergelijke schoolexamens? Meldt u zich dan uiterlijk 31 oktober 2020 aan door een mail te sturen naar Cito.

Plan­ning
We begin­nen in november/december. Vervolgens organi­seren wij een bijeen­komst met Cito-toets­deskun­digen bij u op school of digitaal op afstand, waarna u aan de slag gaat. De eerste versie van het schoolexamen zou opgeleverd moeten worden in februari 2021 en in juni 2021 zou de definitieve set gereed moeten zijn.

De defini­tieve set met school­examen­opgaven, zal, net als eerdere schoolexamens, gepubliceerd worden op WisBase (na aanmelding toegankelijk voor iedere wiskundedocent).

Irene van Stip­hout, Ivo Claus en Ger Limpens
Toets­deskun­digen wiskun­de, Cito