Rekenen blijft belangrijk, eindelijk duidelijkheid voor scholen

Euclides jaargang 95 nummer 7
23 juni 2020
Vakantiecursus
9 juli 2020
Toon alles

Na lang aandringen heeft minister Slob deze week de scholen een brief gestuurd waarin duidelijkheid wordt gegeven over het rekenonderwijs. De rekentoets is afgeschaft maar rekenen blijft belangrijk.

Een prominente rol in de brief van de minister is weggelegd voor het Nieuw perspectief op rekenonderwijs van de NVvW, in dit stuk beschrijft de vereniging hoe rekenen volgens ons ingebed kan worden in het onderwijs. Het is nu aan de scholen om het rekenonderwijs vorm te geven binnen de wiskundelessen, vooral in de onderbouw en voor leerlingen zonder wiskunde in het examen moet een apart rekencijfer op de eindlijst komen.

Lees hier de brief van de minister aan de scholen.