Questionnaire M@D
18 april 2020
Fragebogen Math@Distance
28 april 2020
Toon alles

Beste collega,

Hartelijk dank voor je bereidheid om mee te werken aan deze online vragenlijst, waarmee we in kaart willen brengen hoe uw wiskundeonderwijs eruit ziet sinds de scholen zijn gesloten en hoe de ervaringen daarmee zijn. NVvW en Freudenthal instituut werken hiervoor samen met twee Duitse partners, de Universität Duisburg-Essen en MNU, om de bevindingen in de twee landen te kunnen vergelijken. Het invullen van deze vragenlijst duurt naar schatting 15 minuten.

Behalve uw ervaringen willen we ook graag de beleving van uw leerlingen kennen. Wilt u bij het beantwoorden van de vragen die klas in gedachten nemen waar uw wiskundeonderwijs op afstand het best is verlopen? En wilt u vervolgens de leerlingen van deze klas benaderen om een variant van deze vragenlijst in te vullen?

Code:
Hieronder ziet u dan ook uw persoonlijke code, die zorgt voor een anonieme verwerking van uw antwoorden maar tegelijkertijd koppeling met uw leerlingen mogelijk maakt.
Uw code is: 53348

Leerlingvragenlijst:
Stuurt u aub uw Code samen met de volgende link naar de leerlingen van de klas waar uw wiskundeonderwijs op afstand het best is verlopen:
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_9Rg47nfvZt0Mmkl

U kunt ook alleen zelf aan de lerarenvragenlijst deelnemen. Dan is de code verder niet van belang. Maar reacties van uw leerlingen stellen we zeer op prijs!

Lerarenvragenlijst:
U kunt zelf aan de vragenlijst invullen via de volgende link. Gebruik de code die u hierboven hebt gekregen.
Naar de vragenlijst voor leraren.

Veel dank voor uw medewerking! Graag sturen we u na afloop van het onderzoek onze bevindingen.

Met vriendelijke groet,

Heleen van der Ree, NVvW
Michiel Doorman, Freudenthal Instituut en NVvW
Paul Drijvers, Freudenthal Instituut