Euclides jaargang 95 nummer 5

Aandacht voor rekenonderwijs
12 maart 2020
Open lesmateriaal
17 maart 2020
Toon alles

Embodied cognition

Zou het niet goed zijn leerlingen tijdens de wiskundeles niet alleen actief bezig te laten zijn met hun hersens, maar ook met hun lichaam? Rosa Alberto en Rogier Bos bespreken een embodied lesontwerp voor leren over radialen en de sinus.

In de ban van een ring

Constructies met passer en liniaal kennen we wel. Soms worden er aan passer of liniaal eigenschappen toegevoegd, de neusis of de vastgeroeste passer. Maar het kan nog spannender: géén passer, maar slechts één ring.

Praktijkonderzoek

Onderzoeken die leiden tot betere leerprestaties. Praktijkonderzoeken van studenten aan de HAN Master Leraar Wiskunde.

Mindset en lesmateriaal

De mindset van een leerling speelt een grote rol bij het leren van wiskunde. Staat een leerling open voor nieuwe dingen en durft hij fouten te maken? Het gedrag van de docent heeft invloed op de mindset van leerlingen, maar ook het lesmateriaal. Hoe kun je lesmateriaal optimaliseren voor het creëren van een growth mindset?