Staking 30 en 31 januari

Euclides jaargang 95 nummer 4
28 januari 2020
Conferentie vmbo en onderbouw havo-vwo
11 februari 2020
Toon alles

 De FvOv, waarbij de NVvW is aangesloten, roept op tot staking op scholen in het PO (waaronder SO, SBO en VSO) en VO en op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. 

Voor een eerlijk salaris en minder werkdruk!
De FvOv roept de leden van de verenigingen op voor een tweedaagse staking. Wij staken om de volgende doelen te bereiken:

  • Een substantiële, structurele verbetering van het salaris en hetcarrièreperspectief voor leraren, schoolleiders en het onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs.
  • Het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs voor al het onderwijspersoneel. Daarvoor is in ieder geval een bedrag van structureel 560 miljoen euro nodig.
  • Een intensivering en versnelling van de maatregelen ter vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs, met een minimaal bedrag van structureel 96 miljoen euro.
  • Een lessenreductie in het voortgezet onderwijs, met als einddoel een maximale lestaak van 20 lessen van 50 minuten per week. Voor de eerste stap met een lessen-reductie van 1 uur is in ieder geval een structureel bedrag van 220 miljoen euro nodig.
  • Op maat gesneden arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs, gericht op het tegengaan van de kansenongelijkheid van leerlingen in achterstandsgebieden. Daarvoor is in ieder geval een structureel bedrag van 90 miljoen euro nodig.
  • Het schrappen van de doelmatigheidskortingen, ten bedrage van 61 miljoen euro voor het primair onderwijs en 47 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs.

Meer informatie op de stakingswebsite van de FvOv.