Discussie over de Toekomst van ons Onderwijs

Euclides jaargang 95 nummer 3
17 december 2019
Euclides jaargang 95 nummer 4
28 januari 2020
Toon alles

Op 21 januari is het stuk ‘De toekomst van ons onderwijs’ gepresenteerd. In dit stuk adresseert een breed scala aan onderwijsorganisaties problemen in ons huidige onderwijs en roept op tot een discussie over deze thema’s. De in het stuk beschreven oplossingen zijn niet per se de mening van de NVvW of van de FvOv, maar we vinden het wel belangrijk om onze leden te horen en de reacties te verzamelen.

Diverse signalen waarschuwen ons al langer dat de rek uit ons onderwijssysteem is. Scholen ervaren dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het diplomasysteem niet het beste uit studenten en leerlingen kunnen halen. Bij scholieren daalt de motivatie om te leren en de leesvaardigheid gaat achteruit. Steeds meer scholieren en studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Docenten gaan gebukt onder werkdruk en ervaren te weinig waardering. En in het hele onderwijs ervaren alle partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. Het zijn verontrustende signalen.

De FvOv, waarbij de NVvW is aangesloten, is een van de organisaties in het onderwijspact en ondanks dat de FvOv niet op voorhand achter alle oplossingen in het stuk staat, vindt men het wel erg belangrijk dat de discussie hierover breed gevoerd wordt.

In maart zal de FvOv een bijeenkomst organiseren waar over diverse oplossingen gediscussieerd kan worden. Daarnaast kunnen de leden van de NVvW binnenkort ook op een andere manier hun bijdrage aan de discussie leveren. Meer nieuws daarover volgt in de nieuwsbrief van de NVvW of via deze website.

Op de website De Toekomst van ons Onderwijs vind je meer informatie en kun je je opgeven voor een van de centraal georganiseerde bijeenkomsten.