Ledenpeiling over convenant

Euclides Cover 95-2
Euclides Nummer 750! 95-2
29 oktober 2019
Advies na ledenpeiling: handtekening onder convenant blijft en oproepen tot staking
4 november 2019
Toon alles

Op vrijdag 1 november heeft de FvOv de handtekening onder een convenant met het ministerie gezet. Daarin wordt vastgelegd dat er 460 miljoen beschikbaar komt voor deze kabinetsperiode. In de gezamenlijke claim (FvOv, CNV Onderwijs, AOb, AVS, PO-raad en VO-raad) voor een noodpakket was gevraagd om in totaal 423,5 miljoen structurele investeringen (gebaseerd op onze eerdere claim bij de acties van 15 maart).

Het bedrag was dus weliswaar hoger, maar het gaat hier grotendeels om incidenteel geld. Daardoor is het niet mogelijk om de loonkloof tussen PO en VO verder te dichten en ook kunnen er geen structurele maatregelen worden genomen in de bestrijding van de werkdruk in het PO en VO. De bonden hebben ervoor gekozen om, ondanks deze bedenkingen, te tekenen en daarmee de middelen veilig te stellen. Daarmee was de staking van de baan.

Uit de vele reacties uit het veld maken de bonden nu op dat er wellicht een inschattingsfout is gemaakt. De AOb heeft de handtekening onder het convenant teruggetrokken en de voorzitter van de AOb heeft haar functie neergelegd.

De NVvW is lid van de vakbond FvOv. Deze bond heeft, mede op advies van de NVvW, besloten tot een ledenpeiling. De deadline van deze peiling is maandag 4 november 18.00 uur. Hierna zal de ALV van de FvOv op basis van de uitkomst een besluit nemen. NVvW roept de leden op te reageren. De mail hierover is zondagavond verstuurd naar de leden.