NVvW: Pragmatische aanpak voor bovenbouw noodzakelijk

Biografisch Woordenboek Nederlandse Wiskundigen
7 oktober 2019
Hercilio Luz Brug
Studiedag NVvW
13 oktober 2019
Toon alles
curriculum.nu logo

Vandaag bood Curriculum.nu haar eindvoorstellen aan onderwijsminister Arie Slob aan. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren staat kritisch tegenover de opgeleverde bouwstenen van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde én tegenover het voorgestelde vervolgtraject.

Terugblik op proces
Bijna twee jaar geleden ging het project Curriculum.nu van start, met als doel om – samen met het werkveld – een nieuw curriculum voor primair en voortgezet onderwijs te ontwikkelen. De NVvW kreeg, net als iedereen in Nederland, de mogelijkheid om feedback te geven op de tussenproducten van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde. We hadden echter graag een intensievere rol gehad, de afstand tussen NVvW en ontwikkelteam was in onze optiek te groot.

Eindvoorstellen
Curriculum.nu vraagt aan de politiek om
– de opgeleverde bouwstenen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs door SLO uit te laten werken tot een nieuw curriculum
– voor de bovenbouw eenzelfde traject op te starten als nu net is afgerond voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Standpunten NVvW
Hoewel de NVvW zich goed kan vinden in een deel van de voorstellen, zijn we teleurgesteld over andere keuzes en voorstellen. Dit zijn onze belangrijkste zorgen.

 1. Gebrek aan samenhang met andere vakken
  Eén van de doelstellingen van Curriculum.nu was om de samenhang met andere vakken te vergroten. Wij hadden daar hoge verwachtingen van. Voor wiskunde is dat nog te weinig uitgewerkt. Samenwerking ontstaat wanneer er leerstof samengevoegd wordt, zodat synergie wordt bereikt en beide leergebieden ervan kunnen profiteren. Dit vinden we nog niet terug in de stukken.
 2. Uitproberen in de scholen noodzakelijk
  Curriculum.nu stelt voor om SLO op basis van de bouwstenen een definitief curriculum te laten ontwikkelen. Wij vinden dat de ideeën/voorstellen van het ontwikkelteam nu eerst uitgebreid in de praktijk moeten worden getest. Alleen door deze nieuwe ideeën daadwerkelijk de scholen in te brengen, is het mogelijk om de haalbaarheid te toetsen en de gevolgen te overzien!
  In onze optiek zou dit traject, onder regie van SLO, minstens drie jaar moeten duren, met een groot aantal scholen. Wij spelen uiteraard graag een actieve rol in het betrekken van scholen en het evalueren van de veranderingen.
 3. Te hoog abstractieniveau voor vmbo
  De vernieuwing van het wiskunde curriculum van het vmbo heeft hoge urgentie, daar is iedereen het over eens. Het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde heeft hier nu bouwstenen voor beschreven. Wij hebben grote vraagtekens bij deze bouwstenen: in onze optiek wordt het vak hierdoor te abstract voor de gemiddelde vmbo-leerling.
 4. Pragmatische aanpak bovenbouw havo en vwo nodig
  Het traject om te komen tot bouwstenen voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs, heeft bijna twee jaar geduurd. Curriculum.nu stelt voor om voor bovenbouw havo en vwo een vergelijkbaar traject te starten.
  Wij pleiten voor een meer pragmatische aanpak. Dit kan door de ontwikkelteams breder samen te stellen en door ideeën zo snel mogelijk in de praktijk te testen. Maar vooral pleiten we ervoor om alleen te focussen op problemen in het curriculum, en niet opnieuw vanaf nul te beginnen.

Grote problemen in het onderwijs
Het lerarentekort, de werkdruk, kansenongelijkheid, stijgende laaggeletterdheid, problemen met de invoering van passend onderwijs: het onderwijs kampt momenteel met grote problemen. Dit is de context waarbinnen we opereren. Als vereniging vinden we het zeer belangrijk dat er aanpassingen in het lesprogramma komen, die wens is er ook nadrukkelijk vanuit de leden. We zien echter ook de andere problemen, die minstens zo urgent zijn, en waar ook veel aandacht, energie en geld voor nodig zijn. Dat is een ingewikkeld spanningsveld.

Actieve rol
Als Nederlandse Vereniging van Wiskundeleren bieden we graag opnieuw onze hulp en actieve rol aan. Het is een belangrijk thema, daar willen we ook verantwoordelijkheid voor nemen. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste garantie biedt op goede, reële en haalbare besluiten die bijdragen aan goed reken- en wiskundeonderwijs aan alle kinderen in Nederland.