Biografisch Woordenboek Nederlandse Wiskundigen

curriculum.nu logo
Reacties van de werkgroep vmbo op Curriculum.nu
6 oktober 2019
curriculum.nu logo
NVvW: Pragmatische aanpak voor bovenbouw noodzakelijk
10 oktober 2019
Toon alles

Na een aantal jaren in de archieven van internet opgeborgen te zijn geweest, is het BWNW weer tot leven gekomen. BWNW bevat korte biografieën van mensen die vorm en inhoud hebben gegeven aan wiskunde en wiskundeonderwijs in Nederland.

Gerard Alberts, Danny Beckers en Jenneke Krüger vormen nu de redactie; het Huygens ING biedt onderdak aan de website. De site is nog niet helemaal op orde, maar het belangrijkste, de lemma’s zoals we de korte biografieën noemen, zijn weer toegankelijk voor het publiek. Op het ogenblik iets meer dan 20, maar er komen er snel meer bij. We bewerken eerst de bestaande lemma’s, geleidelijk zullen er ook nieuwe biografieën toegevoegd worden.
De nieuwe url voor BWNW is http://resources.huygens.knaw.nl/BWNW (BWNW moet in hoofdletters).