Euclides jaargang 95 nummer 1

curriculum.nu logo
Reacties NVvW op Curriculum.nu
19 augustus 2019
Wereldwiskunde Fonds
De jaarlijkse oktoberveiling van het WwF begint op 28 september
19 september 2019
Toon alles
Cover Euclides jaargang 95 nummer 1

Centraal in dit examennummer staan de besprekingen van de examens wiskunde vmbo (gt en tl), havo (A en B) en vwo (A, B en C). Verder in dit nummer:

Schoolexamen wiskunde D

Schoolexamens wiskunde D maakt elke docent zelf. Ruud Stolwijk beschrijft de bronnen die hij bij het maken van zijn schoolexamens gebruikt.

Alternatief correctievoorschrift

Het correctievoorschrift zorgt voor problemen bij opgaven die uiteenlopende oplossingsstrategieën kennen. Maarten Müller komt met een voorstel voor een alternatief correctievoorschrift.

Project Werfkracht: actie tegen het lerarentekort

De instroom in universitaire lerarenopleidingen voor wiskunde is al jaren verontrustend laag in Nederland. Met het project Werfkracht probeert het Freudenthalinstituut hier iets aan te doen.