Succes voor Nederland op de Olympiade
24 juli 2019
Cover Euclides jaargang 95 nummer 1
Euclides jaargang 95 nummer 1
10 september 2019
Toon alles
curriculum.nu logo

Op 7 mei 2019 heeft het ontwikkelteam Wiskunde van Curriculum.nu bouwstenen opgeleverd. De NVvW heeft op 15 mei een bijeenkomst gehouden met leden om hierover te praten. Ook zijn er leden die schriftelijk gereageerd hebben op het stuk van Curriculum.nu.
Het bestuur van de NVvW heeft twee reacties geschreven en opgestuurd naar het ontwikkelteam.

De eerste reactie betreft een reactie op de bestaande stukken van curriculum.nu. De tweede reactie gaat in op het vervolgtraject en de wensen van de NVvW hierin.

Historie
Het project Curriculum.nu heeft veel tussenproducten opgeleverd en de NVvW heeft hier steeds een reactie gegeven.
08-01-2018 Visie van de NVvW en de commissie onderwijs van Plaform Wiskunde Nederland op wiskunde in het VO
24-04-2018 Reactie op concept visie
05-07-2018 Reactie op tweede tussenproduct
25- 7-2018 Reactie op grote opdrachten en bijgestelde visie
14-11-2018 Reactie op derde tussenproduct
27-1-2019 Reactie op vierde tussenproduct
11-06-2019 Reactie op vijfde tussenproduct
18-08-2019 Wensen van de NVvW m.b.t. het vervolgtraject