Zomerverkoop bij het Wereldwiskunde Fonds
13 juni 2019
Euclides Cover 94-7
Euclides jaargang 94 nummer 7
25 juni 2019
Toon alles

Op 27 juli heeft het bestuur van de NVvW een gesprek gehad bij het ministerie van OCW, waar ook de VO-raad en PReVO bij aanwezig waren. Dit gesprek was o.a. naar aanleiding van de in de Tweede Kamer aangenomen motie Van Meenen/Rog (31332, nr. 90) over het invoeren van het ‘Nieuw perspectief voor rekenen in het vo’ uiterlijk in schooljaar 2019-2020.
Hier vind je een verslag van dit overleg, waarbij het waarbij het helaas niet mogelijk bleek om duidelijke afspraken over de invoering van het Nieuw Perspectief te maken.