Cover Euclides 94-5
Euclides jaargang 94 nummer 5
19 maart 2019
The Mathematics Of Poker
Meiveiling Wereldwiskunde fonds start op Koningsdag
27 april 2019
Toon alles

Op 5 februari zijn er in de Tweede Kamer diverse moties aangenomen die betrekking hebben op het afschaffen van de rekentoets. Sindsdien was het wachten op een reactie van minister Slob, die moet aangeven wat er komend schooljaar van scholen wordt verwacht op het gebied van rekenonderwijs.

De NVvW heeft afgelopen week samen met de VO-raad en het Platform rekendocenten in het VO een oproep gedaan aan scholen en docenten om aandacht aan het rekenonderwijs te blijven besteden.

Op 5 april is de langverwachte brief van minister Slob eindelijk gekomen. In deze brief gaat de minister in op de uitvoering van de aangenomen moties.
De motie Rog/Van Meenen (31332 nr.96) wordt integraal uitgevoerd: met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt de rekentoets afgeschaft en er komt vanaf dat jaar ook geen cijfer van de rekentoets meer op de cijferlijst. De wetswijziging die dit vraagt wordt in gang gezet.

De motie Van Meenen/Rog (31332, nr. 90) gaat in op wat er wél moet gebeuren in het VO: het invoeren van het ‘Nieuw perspectief voor rekenen in het vo’ uiterlijk in schooljaar 2019-2020.
De NVvW heeft in een brief in januari 2019 aangegeven hoe het advies, zoals beschreven in het ‘Nieuw perspectief op rekenonderwijs in het vo’ in de praktijk kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen vmbo en havo/vwo. Het is belangrijk om het rekenonderwijs vanaf de onderbouw goed in te bedden in het (wiskunde)onderwijs op school.

Helaas is in de brief van de minister van 5 april niets terug te vinden van hetgeen het ‘Nieuw perspectief voor rekenen in het vo’ beoogt en van de praktische invulling die de NVvW voorstelt voor havo/vwo en vmbo. De motie Van Meenen/Rog 31332 nr. 90 is dus vooralsnog niet uitgevoerd. Men volstaat met een oproep tot goed rekenonderwijs en wekt opnieuw de indruk alle gesprekken nog eens te willen overdoen en het proces van Curriculum.nu te willen afwachten.

De NVvW zal de minister opnieuw verzoeken met spoed uitvoering te geven aan de praktische invulling van ‘Nieuw perspectief voor rekenen in het vo’ zoals in onze brief van 21 jan. 2019 is verwoord.
Alleen zo wordt recht gedaan aan de leerlingen in het vo: goed rekenonderwijs vanaf de onderbouw.