Regionale bijeenkomsten vmbo
18 februari 2019
Cover Euclides 94-5
Euclides jaargang 94 nummer 5
19 maart 2019
Toon alles

Het gestelde ultimatum van de AOb, FNV Onderwijs & Onderzoek en FvOv aan de Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob is verstreken zonder toezeggingen van de bewindslieden. Dat betekent dat de acties in maart en de landelijke staking op 15 maart doorgaan.

De FvOv roept haar achterban op tot actie. Er komt 11 tot 14 maart een actieweek die 15 maart wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking in Den Haag. Investeringen zijn hard nodig om de onderwijskwaliteit te behouden en om het beroep aantrekkelijk te maken. Lees hier het programma voor 15 maart.

Jilles Veenstra, voorzitter FvOv doet het volgende klemmende beroep op alle werknemers in het onderwijs: ‘Sluit je aan bij de acties in de regio en geef zeker ook op vrijdag 15 maart gehoor aan de stakingsoproep die je zeer binnenkort zult ontvangen. Met elkaar moeten we een krachtig signaal afgeven aan het kabinet, investeer in onze mooie sector die zo onder druk staat!’

Met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht is dit een belangrijk politiek moment. Als FvOv onderschrijven we de eisen van de AOb en de FNV Overheid, er zijn extra investeringen nodig in alle sectoren. Er is behoefte aan groot onderhoud vanwege te lage salarissen, een te hoge werkdruk en groeiende lerarentekorten. Investeringen in het onderwijs, in zowel de positie van de leraren als van de begeleiders en ondersteuners, zijn investeringen in de toekomst van ons land.

We hopen velen van jullie te zien in Den Haag om gezamenlijk een krachtig signaal af te geven aan het kabinet!

Jilles Veenstra
Voorzitter FvOv

Let op: de FvOv en de NVvW hebben geen stakingskas, kosten om mee te doen aan de staking worden dus niet door ons vergoed.