Cover Euclides 94-4
Euclides jaargang 94, nummer 4
29 januari 2019
Regionale bijeenkomsten vmbo
18 februari 2019
Toon alles

Na jarenlange onzekerheid bij scholen en leerlingen is het nu duidelijk: met ingang van schooljaar 2019/2020 wordt het alternatief voor de rekentoets ingevoerd. Dit alternatief is beschreven in Nieuw perspectief voor rekenen in het vo.
De Tweede Kamer stemde 5 februari over het alternatief voor de rekentoets, nadat in het regeerakkoord al was afgesproken om te stoppen met de centrale rekentoets.
De motie van Van Meenen, waarin de minister wordt gevraagd om met ingang van schooljaar 2019/2020 het alternatief zoals beschreven in het Nieuw perspectief voor rekenen in het vo in te voeren, is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.
De belangrijkste onderdelen uit dit perspectief:

Voor havo/vwo
• Rekenen en wiskunde integreren
• Rekenen aanleren in de onderbouw bij wiskunde, rekenen
onderhouden in de bovenbouw bij alle vakken
• In de onderbouw wordt de gehele leerstof 2F/3F bij wiskunde
behandeld
• Rekenen in bovenbouw onderhouden en toetsen op niveau 3F bij
wiskunde
• Voor leerlingen zonder wiskunde (havo, C&M-profiel) moet er een
rekenmodule en een aparte toets/schoolexamen komen

Voor vmbo
• Invoeren van twee wiskunde-vakken op het vmbo. Het basisvak is verplicht t/m klas 4 en omvat de leerstof 2F. Het verdiepende vak is voor leerlingen die meer kunnen/willen
• Voor leerlingen zonder wiskunde moet er in de tussentijd een rekenmodule en een aparte toets/schoolexamen komen