Debat alternatief rekentoets uitgesteld

Cover Euclides 94-3
Euclides jaargang 94, nummer 3
18 december 2018
Acties: je mening gevraagd!
16 januari 2019
Toon alles

Op 12 december zou in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over de brief van minister Slob over het alternatief voor de rekentoets. Deze brief heeft de minister op 9 november naar de kamer gestuurd. In deze brief maakte bekend dat hij – als tussenoplossing – de scholen verplicht om een eigen rekentoets af te nemen. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst en mag niet lager dan een 4 zijn. Het cijfer telt verder niet mee in de slaag-zak-regeling.
De bestuur van de NVvW heeft afgelopen 7 december een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met bezwaar op deze brief van de minister. Het bezwaar van de NVvW is dat met deze oplossing de focus weer ligt op het toetsen en niet op het rekenonderwijs. Daarnaast blijft de minister eraan vasthouden dat het invoeren van het echte alternatief voor de rekentoets moet wachten op Curriculum.nu. Op de website van Currriculum.nu staat duidelijk aangegeven dat in dit proces niet wordt nagedacht over een alternatief voor de rekentoets. Wachten op Curriculum.nu lijkt daarom onnodig. De NVvW blijft pleiten voor het zo snel mogelijk invoeren van het alternatief, dat op brede steun kan rekenen en is opgesteld in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van OCW en de NVvW.

In de brief van 25 januari maakt de minister bekend dat er voor een vernieuwing in het vmbo niet gewacht hoeft te worden op Curriculum.nu. Hij schrijft: Onder beide varianten kan ook verder toegewerkt worden naar het geschetste eindbeeld, waaronder de vakvernieuwing van wiskunde in het vmbo, vooruitlopend op en parallel aan curriculum.nu.
Met deze toezegging zijn we erg blij.

Op 29 januari vindt het debat in de Tweede Kamer plaats.

De stukken op een rijtje: 
Reactie van de minister op de brief over transitieperiode (25 januari 2019)
Korte samenvatting van de zaken die spelen (21 januari 2019)
Nieuw perspectief op rekenen in het vo (het alternatief)
De brief van minister Slob (9 november 2018)
De brief van het bestuur van de NVvW (reactie op de brief van de minister, 7 december 2018)