Debat alternatief rekentoets uitgesteld
16 januari 2019
Gert Treurniet
Gert Treurniet overleden
18 januari 2019
Toon alles

In de afgelopen ruim anderhalf jaar is er veelvuldig actiegevoerd in het PO. Deze acties werden georganiseerd door de partners in het PO-front (FvOv, AOb, CNVO, AVS, POinActie en de PO-raad). Afgelopen week hebben AOB en FNV-overheid acties aangekondigd voor 11 – 15 maart met een stakingsdag op 15 maart. Over deze actie is door AOB en FNV-Overheid geen overleg gevoegd met de andere bonden, maar die kunnen uiteraard wel aansluiten. CNVO heeft aangekondigd niet mee te willen doen, omdat men spaarzaam wil omgaan met het stakingsmiddel. AOb en FNV-Overheid hebben de data in maart gekozen omdat deze vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen vallen. Men hoopt hiermee de aandacht van de politici te trekken, ondanks dat deze verkiezingen geen directe relatie met de bekostiging van het onderwijs hebben.

De FvOv heeft nog geen standpunt ingenomen en vraagt eerst de leden van de verenigingen om hun mening. Daarna zal het FvOv-bestuur besluiten of en op welke wijze de acties van de AOb en FNV-Overheid gesteund worden.

Primair Onderwijs (PO)
De gezamenlijke acties waren met name in 2017 succesvol (met onder andere de landelijke staking op 6 oktober). Er is extra geld beschikbaar gekomen voor het dichten van de salariskloof met het VO en het budget voor de verlaging van de werkdruk is al voor het schooljaar 2018-2019 ter beschikking gekomen. Nog steeds is de kloof met het VO niet gedicht en blijven de lerarentekorten oplopen.

Voortgezet Onderwijs (VO), MBO, HBO en WO
Ook deze onderwijssectoren, daar zijn vakbonden en werkgevers het over eens, hebben elk hun eigen problemen die samenhangen met te krappe budgetten. De rode draad in alle sectoren is de te hoge werkdruk en voor het VO en het MBO is er daarnaast sprake van lerarentekorten.

Hierbij vragen we je om de volgende vragen te beantwoorden

  1. Het is nu het moment om de politici te laten zien dat het overal in het onderwijs menens is.
  JaNeeGeen mening
  2. Moet de FvOv deelnemen aan de acties in de actieweek om de situatie in jouw onderwijssector (PO, VO, MBO, HBO) over het voetlicht te brengen?
  JaNeeGeen mening
  3. De werkgevers zullen waarschijnlijk loon inhouden van stakende werknemers en de FvOv-verenigingen hebben geen stakingskas (maar wel een lagere contributie), je krijgt het ingehouden loon daarom niet vergoed. Ondanks dat wil ik gaan staken op 15 maart
  JaNeeGeen mening
  4. Ik ben werkzaam in de volgende sector:
  POVOMBOHBOWO
  5. Lidnummer NVvW:

  6. Ben je bereid om bij de acties hand- en spandiensten te verrichten?
  JaNee
  Indien Ja, laat dan hier je e-mailadres achter.