Debat alternatief rekentoets uitgesteld

Veilingnieuws – Winterverkoop
27 november 2018
Bijzonder afscheid van Jan Aarts
13 december 2018
Toon alles

Op 12 december zou in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over de brief van minister Slob over het alternatief voor de rekentoets. Deze brief heeft de minister op 9 november naar de kamer gestuurd. In deze brief maakte bekend dat hij – als tussenoplossing – de scholen verplicht om een eigen rekentoets af te nemen. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst en mag niet lager dan een 4 zijn. Het cijfer telt verder niet mee in de slaag-zak-regeling.
De bestuur van de NVvW heeft afgelopen vrijdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met bezwaar op deze brief van de minister. Het bezwaar van de NVvW is dat met deze oplossing de focus weer ligt op het toetsen en niet op het rekenonderwijs. Daarnaast blijft de minister eraan vasthouden dat het invoeren van het echte alternatief voor de rekentoets moet wachten op Curriculum.nu. Op de website van Currriculum.nu staat duidelijk aangegeven dat in dit proces niet wordt nagedacht over een alternatief voor de rekentoets. Wachten op Curriculum.nu lijkt daarom onnodig. De NVvW blijft pleiten voor het zo snel mogelijk invoeren van het alternatief, dat op brede steun kan rekenen en is opgesteld in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van OCW en de NVvW.

De stukken op een rijtje: 
Nieuw perspectief op rekenen in het vo (het alternatief)
De brief van minister Slob
De brief van het bestuur van de NVvW