Cito vraagt constructeurs wiskunde vmbo

curriculum.nu logo
Reactie NVvW op 3e tussenproduct
14 november 2018
Lerarenplein
21 november 2018
Toon alles

Om méér docenten de kans te geven mee te werken aan de constructie van de Centrale Examens voor het voortgezet onderwijs is in 2018 door Cito een experiment uitgevoerd voor o.a. het vak wiskunde gt. Dit experiment, constructie op afstand, wordt in 2019 uitgebreid voor alle leerwegen van het vmbo.

Het experiment houdt in dat een groep van ongeveer 20 docenten onder begeleiding van een toetsdeskundige van Cito in een (digitale) besloten en beveiligde omgeving werkt aan itemconstructie (vragen en antwoorden en eventueel aanleveren bronmateriaal).

Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of docenten op deze wijze kunnen bijdragen aan de constructie van opgaven voor de Centrale Examens. De gemaakte producten binnen dit experiment kunnen, indien geschikt, opgenomen worden in een itembank en in de toekomst worden ingezet in de Centrale Examens.

Cito zoekt hiervoor docenten die lesgeven in vmbo bb, kb of gt.

Lees hier meer.