Reactie aan de Onderwijsraad
8 november 2018
curriculum.nu logo
Reactie NVvW op 3e tussenproduct
14 november 2018
Toon alles

Op 9 november bracht minister Slob de langverwachte brief over de toekomst van het rekenen in het voortgezet onderwijs naar buiten. In deze brief geeft hij aan te willen wachten met de invoering van het alternatief voor de rekentoets tot Curriculum.nu is afgerond. De NVvW is het niet eens met deze extra lange wachttijd en pleit voor het zo snel mogelijk invoeren van het alternatief.

Bij de formatie van dit kabinet is afgesproken dat de rekentoets zou verdwijnen. Gedurende schooljaar 2017/2018 heeft de NVvW samen met OCW en SLO gewerkt aan een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief is beschreven in Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs. 

Vandaag maakt de minister bekend dat hij – als tussenoplossing – de scholen verplicht om een eigen rekentoets af te nemen. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst en mag niet lager dan een 4 zijn. Het cijfer telt verder niet mee in de slaag-zak-regeling. Het bezwaar van de NVvW is dat hiermee de focus weer ligt op het toetsen en niet op het rekenonderwijs. Wij blijven pleiten voor het zo snel mogelijk invoeren van het alternatief, dat op brede steun kan rekenen.