Bieden op boeken van de oktoberveiling kan nog tot donderdag 1 november
27 oktober 2018
Reactie aan de Onderwijsraad
8 november 2018
Toon alles
Cover Euclides 94-2

Lees de Euclides op papier of digitaal. Dit keer in vakblad Euclides:

Statistiek met historische data
Aan de slag met historische data over lichaamsmaten. Al in de 19e eeuw verzamelde Quetelet (van het BMI) gegevens over lengte en gewicht. Een andere mooie bron is een onderzoek van Freudenthal uit 1947 in opdracht van de Bijenkorf naar lichaamsmaten.

Vakoverstijging: prijselasticiteit wiskundig bekeken
Een gesprek tussen een economiedocent en een wiskundedocent over het economische begrip prijselasticiteit.

In de voetsporen van Archimedes
Hoe kwam Archimedes bij zijn beroemde formules voor de oppervlakte en de inhoud van een bol? En waarom gebruikte hij daar de hefboomwet bij?

Biljarten op een ronde tafel
Hoek van inval is hoek van uitval. Maar wat nu als we de vorm van het biljart veranderen? Hoe bepaal je dan de richting van je stoot?