De jaarlijkse oktoberveiling van het WwF begint op 29 september
25 september 2018
Bieden op boeken van de oktoberveiling kan nog tot donderdag 1 november
27 oktober 2018
Toon alles

Op dinsdag 23 oktober heeft CvTE de uitkomsten van het onderzoek naar de grafische rekenmachine naar buiten gebracht. In het persbericht is te lezen welke vervolgstappen nu door CvTE worden uitgevoerd en dat er op korte termijn niets gaat veranderen. 

Van CvTE
Uitkomsten enquête ‘ICT bij het centraal examen wiskunde havo/vwo

In dit bericht informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek naar de grafische rekenmachine (GR) en geven we aan hoe we daarmee verder gaan. Op de korte termijn verandert er niets en zal de GR met examenstand een toegestaan hulpmiddel blijven bij de CE’s wiskunde op havo en vwo.

De uitkomsten van het onderzoek
Informatie over het onderzoek zelf en de uitkomsten ervan kunt u vinden in het nieuwsbericht hierover op Examenblad.nl.

Hoe gaan we verder?
De uitkomst van de enquête wijst in de richting van een examen in twee delen. Wij gaan dan ook nader onderzoeken of deze variant haalbaar is binnen ons examensysteem én of het dan ook de problemen oplost die wij op dit moment ervaren met de grafische rekenmachine met een examenstand.

Hierbij zal in ieder geval aandacht zijn voor de volgende drie invalshoeken:
– de organisatie: Hoe kunnen we een examen in twee delen zo organiseren dat de last voor leerlingen en scholen beperkt blijft?
– de inhoud: Hoe komen de twee afzonderlijke delen eruit te zien voor ieder wiskundevak en hoe moeten die delen zich in de beoordeling tot elkaar verhouden?
– de techniek: Hoe vrij kan de keuze van het hulpmiddel zijn zodat het uitgangspunt van gelijke kansen gewaarborgd is?

Korte termijn: geen verandering
Op de korte termijn verandert er niets en zal de GR met examenstand een toegestaan hulpmiddel blijven bij de CE’s wiskunde op havo en vwo. Houdt u hiervoor de Regeling toegestane hulpmiddelen en de Vooruitblik toegestane hulpmiddelen in de gaten.

Op de hoogte blijven
Via de mailingen van Examenblad.nl blijft u op de hoogte. Nog niet aangemeld? Als u zich aanmeldt bij Examenblad.nl via uw examensecretaris ontvangt u alle mailingen over uw vak.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Wooning
Clustermanager exact havo/vwo
College voor Toetsen en Examens

Een link naar het volledige bericht.