curriculum.nu logo
Grote opdrachten voor wiskunde
14 juni 2018
curriculum.nu logo
Reactie NVvW op tweede tussenproduct Curriculum.nu
6 juli 2018
Toon alles
Cover Euclides 93-7

Vandaag verschijnt alweer de laatste Euclides van dit schooljaar. Ook in dit nummer weer voor ieder wat wils: stappenplannen, statistiekonderwijs en de geschiedenis van derdegraads vergelijkingen bijvoorbeeld. Ook het Wereldwiskunde Fonds bestaat al weer 25 jaar!

Stappenplannen bij wiskunde: handig of toch niet?

Stappenplannen kunnen handig zijn. Ze bieden houvast bij het uitvoeren van procedures. Maar een snelle en handige weg naar het antwoord leidt niet altijd tot het gewenste begrip.

Rechtvaardigheid boven alles

Lidy Wesker en Peter Kop betoogden in Euclides nr 5 dat examens met wijsheid en mildheid moeten worden gecorrigeerd. Niet iedereen is het met die mildheid eens. In reactie hierop stellen Theo Jan van de Pol en Ab van der Roest dat rechtvaardigheid leidend moet zijn.

Derdegraadsvergelijkingen meetkundig oplossen

In Wortels van de wiskunde laat Jeanine Daems zien dat oude wiskundigen creatief omgingen met hun problemen. Algebraïsch lukte het nog niet om derdegraadsvergelijkingen op te lossen, maar meetkundig lukte het Omar Khayyam (11e eeuw) wel.

Onderzoeksgericht statistiekonderwijs

Het statistiekonderwijs moet zich richten op het begrijpen van de verschillende kernconcepten en statistisch redeneren in plaats van op procedures en berekeningen. Hester Vogels beschrijft een andere aanpak van het statistiekonderwijs die recht doet aan de aanbevelingen in het cTWO eindrapport.

25 jaar Wereldwiskunde Fonds

Het WwF steunt al 25 jaar projecten in ontwikkelingslanden, gericht op het verbeteren van het wiskundeonderwijs. Hoe heeft het WwF zich ontwikkeld. Is het doel van het fonds nog steeds relevant en is de werkwijze er goed op afgestemd?