Rapport werkgroep ‘ICT bij het CE wiskunde havo/vwo’

De meiveiling van het WwF bracht dit jaar € 2400 op
2 juni 2018
Wiskunde D Online nakijkers gevraagd
13 juni 2018
Toon alles

Het CvTE is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van de grafische rekenmachine op het centraal examen op de langere termijn geen haalbare kaart meer is. Er moet dus naar een alternatief gezocht worden.
Om dit nader te onderzoeken heeft het CvTE het initiatief genomen een werkgroep ‘ICT bij het CE wiskunde havo/vwo’ in te stellen, die de toekomst van ICT bij deze centrale examens wiskunde heeft onderzocht.

De opdracht aan de werkgroep is hier te lezen.

Het eindrapport van de werkgroep is hier te lezen.