Bestuur Onderwijscoöperatie geeft ondersteuning Lerarenregister terug aan minister
26 maart 2018
EGMO2018
Zilver en brons voor Nederlandse dames op Europese Wiskunde Olympiade
15 april 2018
Toon alles
curriculum.nu logo

Het eerste tussenproduct van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde in Curriculum.nu is gepubliceerd. Dit betreft een conceptvisie op het leergebied. 
Op deze pagina is meer te lezen te lezen. 

Wil je een reactie geven op de conceptvisie van het ontwikkelteam of op de conceptreactie hierop van de NVvW, ga dan naar deze pagina

Het ontwikkelteam heeft een aantal concrete vragen gesteld: 

CONSULTATIEVRAGEN

De ontwikkelteams hebben een aantal algemene vragen opgesteld en een aantal vragen aan specifieke doelgroepen. De ontwikkelteams zullen de feedback gebruiken om hun conceptvisies waar mogelijk aan te scherpen. Op de website www.curriculum.nu kunt u direct reageren op de algemene vragen of u kunt een feedbackformulier downloaden met alle vragen. Uw feedback is zeer gewenst!

Algemene vragen

 1. Draagt de visie bij aan de doelen van de integrale curriculumherziening?
 2. Is de visie consistent?
 3. Zijn er begrippen die toelichting behoeven? Zo ja, welke?
 4. Heeft u behoefte aan voorbeelden bij bepaalde delen van de visie? Zo ja, waar?

Vragen aan leerlingen

 1. Wat vind jij belangrijk bij rekenen en wiskunde?

Vragen aan scholen

 1. Is het mogelijk het curriculum zo in te richten dat leerlingen kunnen aanhaken als ze eerder afgehaakt zijn? Zo ja, hoe zou dat kunnen?
 2. Welke consequenties heeft, naar uw oordeel, het feit dat Rekenen & Wiskundee en kernvak is?
 3. In hoeverre hebben u en uw leerlingen behoefte aan gedifferentieerde leerlijnen in de bovenbouw van het primair onderwijs?

Vraag aan vervolgopleidingen

 1. Welke consequenties heeft, naar uw oordeel, het feit dat Rekenen & Wiskunde een kernvak is?

Vraag aan de MBO-Raad

 1. Waarom legt de MBO Raad de focus op rekenen?

Vragen aan BVMBO (en andere betrokkenen in het mbo)

 1. Is het niveau van wiskunde op het vmbo voldoende voor de doorstroom naar het mbo? Wanneer wel/niet?
 2. Zijn de hiaten die er zijn tussen wiskunde uit het vmbo en de mbo-opleidingen techniek van niveau 3 en 4, ook van toepassing op de entreeopleiding niveau 1 en de mbo-opleidingen van niveau 2?

Vraag aan experts

 1. Een veronderstelling is dat leerlingen die een beperkt maar verdiept curriculum gevolgd hebben, zich met betrekkelijk weinig moeite andere abstracte leerstof eigen kunnen maken. Bestaat er onderbouwing voor deze veronderstelling?

Het bestuur van de NVvW is gevraagd om een reactie te geven op het visiestuk. We stellen deze reactie in twee stappen op. De eerste stap is dat het bestuur een conceptreactie opstelt en deze voorlegt aan de leden.

Deze conceptreactie is hier te lezen. Onze leden kunnen een reactie kunnen geven op zowel het stuk van het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu als op de reactie van het bestuur. Reacties naar het bestuur kunnen vanaf 4 april via de website worden ingestuurd. 

Op 6 april is er een informatieavond in Utrecht waar de leden van de NVvW hun inbreng kunnen doorgeven en waar vragen gesteld kunnen worden aan een lid van het ontwikkelteam. Op basis van alle inbreng zal het bestuur een definitieve reactie formuleren. 

Geef je hier op voor de informatieavond op 6 april. Deze is van 18.00 – 20.00 uur, je bent vanaf 17.00 uur welkom voor een broodje, maar geef je wel op.