Zorvuldig met wijsheid en mildheid
21 maart 2018
Bestuur Onderwijscoöperatie geeft ondersteuning Lerarenregister terug aan minister
26 maart 2018
Toon alles

Onlangs stuurde minister Slob een alternatief voor de veel besproken rekentoets naar de Tweede Kamer. De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het voorstel ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs’. De NVvW pleit voor een snelle invoering van de voorstellen.

Kritiek op rekentoets
De rekentoets in het voortgezet onderwijs is sinds de invoering ervan (2013) aan kritiek onderhevig geweest. De kritiek gaat zowel over de inhoud van de toets als over de manier waarop de toets wordt afgenomen. Deskundigen wijzen bovendien op het effect dat de rekentoets heeft op het onderwijs: dat is onbedoeld negatief. Ook de NVvW pleit al jaren voor afschaffing van de huidige toets. Ebrina Smallegange, voorzitter van de NVvW: “Leerlingen gaan niet beter rekenen door een eenmalige toets, ze gaan pas beter rekenen als ze goed onderwijs krijgen.”

Vmbo: wiskunde voor álle leerlingen
Op het vmbo zit al veel overlap tussen wiskunde en rekenen. De NVvW wil het vak wiskunde aanpassen, zodat al het rekenen in dit vak is geïntegreerd. Een aparte rekentoets is dan niet meer nodig. Smallegange: “We zien graag dat dit wiskundevak verplicht wordt voor alle leerlingen en wordt afgesloten met een schoolexamen en een centraal eindexamen. Het grote voordeel is dat het een écht vak is, met tussentijdse toetsen en een regulier examen. Dus geen eenmalige digitale toets meer waar je alleen maar goed of fout kunt scoren. De weg naar het antwoord wordt weer belangrijk.” De NVvW stelt voor om aanvullend daarop ook een keuzevak wiskunde in te voeren voor leerlingen die op zoek zijn naar extra verdieping.

Havo/vwo
Ook op havo en vwo moet rekenen een vaste plek krijgen in het wiskundeonderwijs, vindt de NVvW. Dit is vooral belangrijk in de onderbouw. “In de bovenbouw is het daarna een kwestie van bijhouden. Dit kan zowel in de wiskundeles als bij andere vakken, zoals economie en natuurkunde. We noemen dit rekenbewust vakonderwijs: rekenen op een natuurlijke manier die bij een vak hoort.” Ook deze visie is terug te vinden in het voorstel dat minister Slob aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Snelle invoering
De NVvW is tevreden met het voorstel dat de minister naar de Tweede Kamer stuurt. Wel heeft de vereniging een andere mening over de snelheid van invoering. Minister Slob stelt voor om de uitkomsten van het traject Curriculum.nu af te wachten: dit jaar buigt een grote groep onderwijsprofessionals zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Smallegange: “Wij vinden het écht onverstandig om hierop te wachten. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor scholen en leerlingen. De discussies duren al veel te lang. Het is in het belang van de leerlingen om de aandacht voor het rekenen niet te laten verslappen; rekenen is en blijft ontzettend belangrijk!”

Lees hier het hele voorstel. 
Aanvullend heeft het bestuur een notitie geschreven met hierin de invulling voor de transitiefase. Deze notitie is hier te lezen.