Zorvuldig met wijsheid en mildheid

Cover Euclides 93-5
Euclides, jaargang 93 nummer 5
20 maart 2018
Een nieuw perspectief voor rekenen
26 maart 2018
Toon alles

Een correctievoorschrift is nooit zó waterdicht te krijgen dat alle correctoren dezelfde punten toekennen aan uitwerkingen van leerlingen. Voor een deel zit dat in de interpretatie van de ‘bolletjes’ in het CV, voor een deel in de interpretatie van regels voor de beoordeling. Goed dat er tweede correctoren zijn dus. In Euclides nummer 5 van jaargang 93 geven Peter Kop en Lidy Wesker voorbeelden van discussiepunten tussen eerste en tweede correctoren van het wiskunde B-examen van 15 mei jl. Lees het artikel: Zorgvuldig met wijsheid en mildheid.