Euclides, jaargang 93 nummer 5

Docentenmiddag wiskunde D online
24 februari 2018
Zorvuldig met wijsheid en mildheid
21 maart 2018
Toon alles
Cover Euclides 93-5

Vandaag verschijnt Euclides nummer 5. In dit nummer lees je onder andere over discussies over de correctie van het examen, lesgeven zonder cijfers, de invoering van wiskunde C, lijnenproblemen van Pappus en wiskunde en tuinaanleg.

Discussies over correctie examen

Een correctievoorschrift is nooit zó waterdicht te krijgen dat alle correctoren dezelfde punten toekennen aan uitwerkingen van leerlingen. Voorbeelden van discussiepunten tussen eerste en tweede correctoren van het wiskunde B-examen van 15 mei jl.

Les geven zonder cijfers

Cijfers lijken wel een hoofdrol te spelen in het onderwijs. Slechte cijfers bevestigen voor te veel leerlingen het gevoel van ‘zie je wel dat ik niks van wiskunde snap’. Een onbevredigende situatie. Jörgen van Remoortere ging daarom lesgeven zonder cijfers.

Invoering van wiskunde C

Het vwo wiskunde C-programma is compleet vernieuwd, maar stopt daardoor de dalende trend van het aantal leerlingen dat wiskunde C kiest?

Lijnenproblemen van Pappus

Kies een aantal lijnen en een punt. Stel een mooi verband op tussen de afstanden van dat punt tot die lijnen en zoek uit waar alle punten liggen waarvoor dat verband klopt. Fred Muijrers lost in dit artikel een aantal van die lijnenproblemen op met hulp van Descartes en Wikipedia.

Wiskunde en tuinaanleg

De achttiende-eeuwse wiskundige Johan Herman Knoop schreef boeken over tuinaanleg. De mooiste zijn die over vruchten, met veel handgekleurde gravures. Hoe kwam een achttiende-eeuwse wiskundige op het idee om deze boeken te publiceren?

De volledige inhoudsopgave staat op de Euclides pagina.